LATVENERGO maksājumi tagad ātrāk un ērtāk!

Piedāvājam Jums jaunu iespēju LATVENERGO rēķinu apmaksai – Automātiskais izlīdzinātais maksājums. Izmantojot Automātisko izlīdzināto maksājumu, Jūs varesiet sabalansēt maksājumus par elektrību, katru mēnesī maksājot vienādu summu.

Kā tas strādā?

Priekšrocības

Bankas komisija

Noformēšana

 

Kā tas strādā?

Ja Jūs esat pieteicies Automātiski izlīdzinātam maksājumam NORVIK BANKĀ un pirms tam neesat veicis patēriņa prognozi, LATVENERGO automātiski sagatavos patēriņa prognozi un nosūtīs to Jums pa pastu divu nedēļu laikā. Gada patēriņa prognoze tiek sagatavota, pamatojoties uz Jūsu elektroenerģijas patēriņu iepriekšējā periodā. Kopējā maksājuma summa tiek vienmērīgi sadalīta 12 daļās, tādējādi Jūs veiksit vienādu maksājumu katru mēnesi.

Jūs noslēdzat līgumu par automātisko rēķinu apmaksu tikai vienu reizi – turpmāk katru gadu LATVENERGO automātiski sagatavos un nosūtīs Jums patēriņa prognozi, pamatojoties uz iepriekšējo patēriņu. Automātisko rēķinu apmaksu iespējams pieslēgt arī par kādas citas personas elektroenerģijas patēriņu, minot klienta līguma numuru. Piedāvājums attiecas gan uz privātpersonām, gan uz uzņēmumiem, kuriem ir noslēgts līgums par elektroenerģijas lietošanu. Ja vēlāties, Jūs varat atslēgt automātisko izlīdzināto maksājumu NORVIK BANKĀ vai LATVENERGO apkalpošanas centrā.

Priekšrocības

  • Laika ietaupīšana, jo katru mēnesi Banka automātiski pārskaitīs nepieciešamo naudas summu no Jūsu konta
  • Maksājums ir izlīdzināts, jo katru mēnesi tiks pārskaitīta vienāda naudas summa neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa konkrētajā mēnesī
  • Sezonālās svārstības neietekmēs Jūsu regulāro maksājumu summu
  • Prognoze tiks aprēķināta atbilstoši Jūsu patēriņam iepriekšējā periodā
  • Salīdzinājumā ar rēķinu apmaksu skaidra naudā tarifi būs būtiski zemāki
  • Informāciju par izpildītajiem Regulāriem maksājumiem Jūs varat saņemt internetbankā e-NORVIK vai Jūsu kontu izrakstā

Bankas komisija

Maksa par Automātisko maksājumu veikšanu ir 0,28 EUR par katru rēķinu. Automātisko maksājumu kontroli var veikt internetbankā e-NORVIK.

Noformēšana

Pieteikties pakalpojumam var sekojošās vietās:

  • NORVIK BANKAS klientu apkalpošanas centros, noslēdzot līgumu Automātisko rēķinu apmaksa „Latvenergo” (žiro numurs – 11099) un minot LATVENERGO līguma numuru. Klienta līguma numuru var precizēt pa bezmaksas tālruni: 80200400.
     
  • internetbankā e-NORVIK sadaļā „Pakalpojumi” – „Iesniegumi” – „Automātiskais maksājums”. Jums no uzņēmumu saraksta ir jāizvēlas LATVENERGO un jāaizpilda reģistrācijas veidlapa.