Drukāt |
Atpakaļ

A/s “Latvijas Ekonomiskā komercbanka”

22/05/2003 12:57
Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu Nr. 12, kas pieņemts 2003.gada 17.janvārī, “Par “Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumu” apstiprināšanu” AS "LATEKO BANKA" nodod Jūsu rīcībā pārskatu par 2003.gada 1.ceturksni.
Pārskatā ir ietverti:
- Bilances pārskats;
- Peļņas un zaudējumu aprēķins;
- Bankas darbības rādītāji;
- Starptautiskās reitingu aģentūras “Ficth Ratings” sniegtais atzinums.
Sagatavotais pārskats bezmaksas ir brīvi pieejams bankas juridiskajā adresē, visās bankas filiālēs, kā arī bankas interneta mājas lapā.

Pēdējās ziņas