Drukāt |
Atpakaļ

LATEKO Bankas provizoriskie darba rezultāti 2003.gadā

19/01/2004 00:00
LATEKO Bankas aktīvi 2003. gadā palielinājās par 44.42% un 31.12.2003. bija 267.483 milj. Ls. Noguldījumu apjoms palielinājās par 18.72% un sasniedza 203.976 milj.Ls. Savukārt kredītportfelis gada laikā ir pieaudzis par 10.05% un sasniedza 40.955 milj. Ls. Kreditēšanas jomā LATEKO Banka īpašu vērību pievērš mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru īpatsvars bankas kopējā kredītportfelī šogad ir ievērojami audzis - īpaši populārs bankas klientu vidū ir faktoringfinansējums, kā arī palielinās fizisko personu interese par hipotekāro kreditēšanu. LATEKO Bankas provizoriskā peļņa pēc nodokļu nomaksas 2003.gadā bija 2.381 milj. Ls. Bankas kapitāls un rezerves 2003.gadā palielinājās par 23.97% un sasniedza 12.320 milj. Ls. Starptautiskā reitingu aģentūra “FITCH” 2003.gada decembrī apstiprināja iepriekš (2003. gada sākumā) LATEKO Bankai piešķirtos reitingus. Ilgtermiņa reitings ārvalstu valūtā ir noteikts “B+” līmenī, īstermiņa – “B” līmenī, individuālais reitings ir noteikts “D” līmenī un atbalsta reitings “5” līmenī. Bankas ilgtermiņa reitings ir novērtēts kā stabils. Starptautiskie reitingi LATEKO Bankai tiek piešķirti regulāri kopš 2001.gada. Starptautiskās aģentūras “FITCH” reitings uzrāda bankas darba stabilitāti, izsvērto pieeju darbības attīstībā un dinamisko izaugsmi aizvadītā gada laikā. LATEKO Banka 2003.gadā ir atvērusi vienu filiāli un 13 norēķinu grupas – Rīgā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā. Tādējādi kopumā bankas klientu apkalpošanas centru tīkls Latvijā ietver 6 filiāles un 56 norēķinu grupas. LATEKO Banka īpašu vērību savas attīstības stratēģijā pievērš informācijas tehnoloģijām, kas ļauj piedāvāt klientiem jaunus pakalpojumus un ērtus mūsdienīgus risinājumus – norēķinu un maksājumu jomā, maksājumu karšu apkalpošanas, attālināto pakalpojumu jomā, pakalpojumu drošības, vērtspapīru un valūtu operāciju pakalpojumu jomā. Aizvadītajā gadā LATEKO Bankā uzsāka jaunās norēķinu karšu apkalpošanas sistēmas TranzWare ieviešanu, kuru pilnā apjomā paredzēts ieviest 2004.gada pirmā ceturkšņa laikā. Jaunā TranzWare sistēma ļaus bankas klientiem piedāvāt interneta, elektroniskās un mobilās komercijas pakalpojumus. Jau tagad bankas klientu atsaucību ir guvusi LATEKO M-Banka ar kuras palīdzību klienti tiek informēti par operācijām ar norēķinu kartēm un kontiem, tā kā paziņojumi par stāvokli, tiek nosūtīti uz mobilo tālruni uzreiz pēc operācijas veikšanas. Šī gada otrajā pusgadā banka plāno uzsākt viedkaršu izdošanu. To ieviešana notiks pakāpeniski: izsniedzot jaunas kartes un nomainot kartes ar beigušos derīguma termiņu. Kartes būs aprīkotas ar magnētisko celiņu (kā tas ir esošajām kartēm) un čipu. Tas ļaus LATEKO Bankas klientiem lietot viedkartes visās karšu apkalpošanas vietās – vietās, kur pieņem ar čipu aprīkotas kartes un arī vietās, kur pieņem ar magnētisko celiņu aprīkotas kartes. No 2004.gada 1.janvāra LATEKO Banka ir ieviesusi starptautisko banku kontu standartu IBAN. Šī standarta ieviešana palielinās maksājumu kārtošanas operativitāti un samazinās iespēju, ka maksātājs varētu kļūdīties neprecīzi norādot savus un saņēmēja rekvizītus. Turklāt tas klientiem un bankai atvieglo darbu norēķinos ar Eiropas valstīm, kurās šis standarts arī ir ieviests.

Pēdējās ziņas