Drukāt |
Atpakaļ

AS „NORVIK BANKA” auditētie darbības rezultāti par 2008.gadu

31/03/2009 11:20

2009.gada 25.martā notika Bankas akcionāru sapulce, kurā tika apstiprināti NORVIK BANKAS un tās meitassabiedrību (NORVIK Grupa) darbības rezultāti par 2008.gadu.

Neskatoties uz globālo krīzi un arvien pieaugošām grūtībām visā banku sektorā kopumā, AS „NORVIK BANKA” ir saglabājusi spēcīgu pozīciju tirgū, kā arī parādījusi savu elastību un spēju darboties apgrūtinātos tirgus apstākļos. Par to liecina finanšu pārskata rādītāji, kurus apstiprinājuši kompanijas Deloitte Audits Latvia auditori.

NORVIK Grupas aktīvi 2008. gada beigās bija 506 miljoni LVL (NORVIK BANKAS aktīvi gada beigās sastādīja 502.2 miljonus LVL), konsolidētā gada peļņa sasniedza 2.6 miljonus LVL (NORVIK BANKAS peļņa pārskata gadā sasniedza 1.02 miljonus LVL), kas var tikt uzskatīts par labu rezultātu, ņemot vērā īpaši jūtīgo tirgus situāciju. Saskaņā ar akcionāru lēmumu, darbības rezultātā gūto peļņu tiks novirzīta Bankas turpmākajai attīstībai.

Svarīgi atzīmēt, ka veiksmīgi tika nostiprināta kapitāla bāze, ko pastiprināja pārskata gada peļņas pilna kapitalizācija, kā rezultātā kapitāla pietiekamības rādītājs sasniedza 14.41%.

Ar pilnu auditēto gada pārskatu par 2008. gadu, kā arī Padomes un Valdes ziņojumiem iespējams iepazīties NORVIK BANKAS mājas lapā sadaļā Finanšu rādītāji.

Pēdējās ziņas