Drukāt |
Atpakaļ

NORVIK pensiju plāni pārsniedz plānotos rezultātus!

23/02/2010 17:30

Ar piesardzīgu ieguldījumu stratēģiju 2009.gadā NORVIK pensiju plāni pārsniedz plānotos rezultātus!

Iepriekšējais 2009. gads pasaules finanšu tirgos sākās ar jaunu kritumu un pasaules attīstīto valstu akciju indeksi gada pirmajos divos mēnešos zaudēja 20-25% no savas vērtības. Turpinājumā sekoja korekcija uz augšu, kura ilga visu 2009. gadu un kuras rezultātā pasaules attīstīto valstu akciju indeksi gadu noslēdza ar 10-20% pieaugumu.

Kaut arī AS „NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” pārvaldīto pensiju ieguldījumu plānu līdzekļi no jauna netika ieguldīti kapitāla vērtspapīros un tika piemērota konservatīva un piesardzīga ieguldījumu stratēģija, šajā laika periodā tika sasniegti lieliski rezultāti:
  • Aktīvā ieguldījumu plāna „Gauja” plāna daļas pieaugums sasniedza 19,2 % gadā
  • Sabalansētajam plānam „Venta” 12,2 % gadā
  • Konservatīvā plāna „Daugava” daļas pieaugums attiecīgi bija 8,8 % gadā
Fondu pārvaldnieks Ģirts Veģeris piesardzīgo ieguldījumu stratēģijas izvēli un rezultātus komentē šādi:

„2009. gadā mūsu pensiju plānu līdzekļi praktiski netika ieguldīti kapitāla vērtspapīros, jo uzskatījām, ka tirgus svārstīgums, nestabilitāte un riski ir pārāk augsti. Gada sākumā samazinājām konservatīvā plāna „Daugava” līdzekļu īpatsvaru korporatīvajās attīstības valstu eiroobligācijās un palielinājām šo obligāciju īpatsvaru aktīvajā plānā „Gauja”. Lielāko daļu no jauna saņemto plānu līdzekļu ieguldījām banku depozītos un Latvijas valsts parādzīmēs, kuru peļņas likmes 2009. gadā svārstījās 10 – 15 % robežās. Šāda stratēģija deva minēto rezultātu, jo 2009. gadā būtiski pieauga attīstības valstu valdību un korporatīvo eirobligāciju cenas, kurās daļu līdzekļus bija ieguldījuši arī mūsu pārvaldītie ieguldījumu plāni un kuru dēļ tika ciesti zaudējumi 2008.gadā, kā arī Latvijas valsts obligāciju un latu termiņnoguldījumu likmes saglabājās augstas visā 2009. gada laikā.”

Par ieguldījumu stratēģiju 2010.gadā

 

Pēdējās ziņas