Drukāt |
Atpakaļ

NORVIK grupas peļņa 2009.gadā sasniedz 4.2 miljonus latu

31/03/2010 17:50

2010.gada 22.martā notika NORVIK BANKAS akcionāru pilnsapulce, kurā tika apstiprināti bankas un tās meitasuzņēmumu (NORVIK grupa) darbības rezultāti par 2009.gadu.

NORVIK grupa demonstrēja savu biznesa ilgtspējību un aizvadīja vēl vienu veiksmīgu darbības gadu. To atspoguļo arī 2009.gada finanšu pārskats, kuru apstiprinājuši kompānijas Deloitte Audits Latvia auditori.

Konsolidētā NORVIK grupas gada peļņa sasniedza 4.2 milj. LVL (tajā skaitā NORVIK BANKAS peļņa, kas pārskata gadā bija 3.2 milj. LVL).

NORVIK grupas aktīvi 2009.gada beigās sasniedza 468 milj. LVL (tajā skaitā NORVIK BANKAS aktīvi 466 milj. LVL).

2009.gadā īpašs uzsvars tika likts uz klientu noguldījumu bāzes attīstību, paplašinot piedāvāto produktu klāstu un nodrošinot izcilu pakalpojumu kvalitāti. Mūsu klientu noguldījumi parādīja pārliecinošu stabilitāti visa gada garumā un uz 31.12.2009. sasniedza 393 miljonus LVL, kas ir par 42 miljoniem LVL vairāk nekā rādītājs attiecīgajā periodā 2008.gadā.

2009.gadā NORVIK BANKA pilnībā dzēsa tās ilgtermiņa starpbanku parādsaistības.

Ar pilnu auditēto gada pārskatu par 2009.gadu, kā arī Padomes un Valdes ziņojumu var iepazīties NORVIK BANKAS mājas lapas sadaļā Finanšu rādītāji.

Pēdējās ziņas