Drukāt |
Atpakaļ

AS “NORVIK IPS” pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu peļņa vairāk kā 1 400 000 LVL

28/09/2010 17:11

„NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” (turpmāk arī Sabiedrība) piedāvā pilnu ieguldījumu plānu spektru – konservatīvo plānu DAUGAVA, sabalansēto plānu VENTA un aktīvo plānu GAUJA. Programmas savstarpēji atšķiras ar riska un ienesīguma pakāpi, katram no šiem plāniem ir sava, atšķirīga ieguldījumu politika. Kopš 2010. gada sākuma līdz 31.08.2010. kopējā Sabiedrības pārvaldīto pensiju ieguldījumu plānu investīciju darbības rezultātā gūtā peļņa bija vairāk kā 1,4 miljoni latu.

Ģirts Veģeris, NORVIK IPS ieguldījumu plānu un fondu pārvaldnieks: „Gada sākumā izmantojām relatīvi augstās latu procentu likmes un palielinājām ieguldījumu īpatsvaru termiņnoguldījumos kredītiestādēs vidēji par 10 līdz 15 procentiem , kā arī guvām papildus peļņu no Latvijas valsts īstermiņa parādzīmju pārdošanas, tās ieguldījumu portfelī aizstājot ar 2 un 3 gadu Latvijas valsts obligācijām. Maija beigās – jūnija sākumā izmantojām kritumu pasaules akciju tirgos un palielinājām akciju īpatsvaru ieguldījumu portfeļos līdz 7 - 12 procentiem. Nākamajos ceturkšņos turpināsim īstenot piesardzīgu ieguldīšanas politiku, būtiski nemainot ieguldījumu portfeļu ieguldījumu struktūru. Plānojam uzmanīgi palielināt kapitāla vērtspapīru īpatsvaru sabalansētā ieguldījumu plāna VENTA un aktīvā ieguldījumu plāna GAUJA portfeļos.”

Visvairāk iepriekš minētajā laika periodā ir nopelnījis aktīvais plāns Gauja – aptuveni 550 tūkstošus LVL, kas ir arī viens no populārākajiem NORVIK pensiju 2.līmeņa plāniem. Plāna pieauguma rezultāti ir vieni no vislabākajiem visu aktīvo pensiju plānu grupā 5.44% * (periods - kopš darbības sākuma uz 31.08.2010.).

Patlaban NORVIK IPS ir aptuveni 60 000* pensiju 2. līmeņa dalībnieku, un pārvaldāmo aktīvu kopums š. g. 31.augustā jau ir pārsniedzis 30 miljonus latu.

NORVIK IPS speciālisti katru dienu seko līdzi un operatīvi reaģē uz izmaiņām starptautiskajos finanšu tirgos, lai nodrošinātu augstākos ienesīguma rezultātus saviem klientiem. Aktuālākā informācija, kā arī jaunākie plānu rādītāji ir pieejami NORVIK IPS mājas lapā www.fondi.norvik.lv. Sīkāka informācija - pa tālruni 67011591, e-pastu fondi@norvik.lv, kā arī visās NORVIK BANKAS filiālēs.


* Datu avots: www.manapensija.lv uz 31.08.2010. Līdzšinējais ienesīgums negarantē tādu pašu ienesīgumu arī nākotnē.

Pēdējās ziņas