Drukāt |
Atpakaļ

e-NORVIK lietotāji var izmantot e-paraksta pakalpojumu portālā www.eparaksts.lv

10/06/2011 11:12

Tagad e-NORVIK internetbankas lietotājiem (fiziskām personām, LR rezidentiem) ir iespēja izmantot virtuālo e-paraksta pakalpojumu portālā www.eparaksts.lv, autorizējoties portālā ar saviem e-NORVIK datiem – lietotāja kodu, paroli un pieejas kodu no kodu kartes vai kodu kalkulatora.

E-paraksts ir unikāls, elektronisks personas identifikācijas apliecinājums, kas tiek pievienots datorā sagatavotam dokumentam. E-paraksts ir ar roku parakstīta dokumenta ekvivalents elektroniskajā formātā un apliecina tā piederību konkrētai fiziskai personai, kas var arī pārstāvēt juridisko personu. E-paraksta izmantošana nodrošina elektroniskā dokumenta autentiskumu un apstiprina parakstītāja identitāti.

Vairāk par e-parakstu un tā iespējām varat uzzināt portālā www.eparaksts.lv

Pēdējās ziņas