Drukāt |
Atpakaļ

Izmaiņas norēķinu pakalpojumu tarifos

30/03/2012 17:30

Cienījamie klienti,

Vēlamies Jūs informēt, ka 2012.gada 1.jūnijā spēkā stāsies jauni AS „NORVIK BANKA” tarifi multivalūtu konta atvēršanai un naudas pārvedumu apkalpošanai fiziskām personām - LR rezidentiem.

Jaunie tarifi nosaka, ka multivalūtu norēķinu konta atvēršana jauniem klientiem – fiziskām personām maksās 1 LVL.

Multivalūtu norēķinu konts tāpat kā līdz šim tiek atvērts bez maksas, ja klients papildus norēķinu kontam tajā pat dienā noformē kādu no šiem NORVIK BANKAS pakalpojumiem:

  • Termiņnoguldījums;
  • Komunālo maksājumu bankas komisijas priekšapmaksas karte;
  • Pensijas vai pabalsta ikmēneša ieskaitīšana AS „NORVIK BANKA” kontā.

No 2012. gada 1. jūnija spēkā stāsies jauni apkalpošanas tarifi Naudas pārvedumu papildus pakalpojumiem:
 

Pakalpojumu veids Esošais tarifs Jaunais tarifs
Izejošā maksājuma atsaukšana, rekvizītu maiņa, izmeklēšana 50 USD + faktiskās izmaksas Latvijā: 10 LVL + faktiskās izmaksas
ārpus Latvijas: 25 LVL + faktiskās izmaksas
Izejošā maksājuma uzdevuma atsaukšana, rekvizītu maiņa vai izmeklēšana NVS valstu valūtās 20 USD 10 LVL + faktiskās izmaksas
Veikta maksājuma uzdevuma (ārzemju valūtā) valutēšanas datuma maiņa (back valuations) 100 USD + faktiskās izmaksas 50 LVL + faktiskās izmaksas
Gaidāmā pārveduma meklēšana pēc klienta iesniegtiem dokumentiem 75 USD 25 LVL + faktiskās izmaksas
Ienākošo līdzekļu ieskaitīšana NORVIK BANKAS kor. kontos, kas nav paredzēti klientu pārvedumiem 20 USD no pārveduma summas 10 LVL no pārveduma summas
Ienākošā pārveduma atgriešana 20 USD 10 LVL + faktiskās izmaksas
Iekšbankas pārvedumu nestandarta izmeklēšana 20 USD 10 LVL + faktiskās izmaksas
Ienākošo maksājumu rekvizītu noskaidrošana (komisija no maksājuma summas tiks ņemta klienta konta līdzekļu ieskaitīšanas brīdī) 15 USD 10 LVL + faktiskās izmaksas

Atgādinām, ka Jums ir tiesības atteikties no turpmākas norēķinu pakalpojumu lietošanas (saskaņā ar AS ”NORVIK BANKA” Vispārējo darījumu noteikumu I daļas 8.5. punktu un II daļas 1.nodaļas 8.1.punktu), līdz 2012.gada 01.jūnijam iesniedzot Bankā Bankas standartizētās formas pieteikumu Norēķinu konta slēgšanai. Ja norādītais pieteikums līdz minētajam datumam netiks saņemts, uzskatīsim, ka Jūs piekrītat jaunajiem tarifiem un apliecināt, ka Jums nav pretenziju pret banku saistībā ar veiktajiem tarifu grozījumiem.

Pateicamies par veiksmīgu sadarbību un ceram uz tās turpināšanos arī nākotnē!

Ar cieņu,
AS „NORVIK BANKA”

Pēdējās ziņas