Drukāt |
Atpakaļ

Par izmaiņām bankas pakalpojumu tarifos

30/06/2016 14:45

Informējam, ka no 2016. gada 1. septembra spēkā stāsies grozījumi tarifos Latvijas Republikas nerezidentiem, fiziskām personām šādiem Norvik Bankas pakalpojumiem: “Maksājumi eiro valūtā EEZ ietvaros”, “Pārvedumi USD”, ”Pārvedumi NVS valstu valūtā”, “Pārvedumi citā valūtā”, “Maksājumi bankas ietvaros”, “Papildus pakalpojumi”, “Regulārie maksājumi”, “Automātiskā konta papildināšana”, “Norēķinu kartes”, “e-Norvik internetbanka”, “Konti un kase”. Iepazīties ar izmaiņām tarifos, jūs varat šeit. Papildu informāciju par izmaiņām var saņemt, zvanot Norvik Bankas atbalsta dienestam pa tālruni (+371) 67041100 vai sazinoties ar savu menedžeri.

Aicinām pievērst uzmanību, ka saskaņā ar Norvik Bankas Vispārējo darījumu noteikumu I daļas 8.6. punktu, jums ir iespēja atteikties no Bankas pakalpojumiem, ja nepiekrītat norādītām tarifu izmaiņām, līdz izmaiņu spēka stāšanās dienai, rakstot iesniegumu jebkurā no Norvik Bankas Klientu apkalpošanas centriem vai nosūtot paziņojumu Bankas internetbankā e-NORVIK. Ja norādītais iesniegums vai paziņojums līdz minētajam datumam netiks saņemts, uzskatīsim, ka jūs piekrītat tarifu izmaiņām.

Pēdējās ziņas