Drukāt |
Atpakaļ

Par pensiju otro līmeni

Pensiju 2.līmenis ir paredzēts, lai palielinātu Jūsu ikmēneša ienākumus, kad ir sasniegts pensijas vecums. Nekādi papildu maksājumi Jums nav jāveic – Latvijas pensiju sistēmā ir divi līmeņi, kur pirmajā nonāk 14% no Jūsu sociālajām iemaksām, bet pensiju 2. līmenī – 6% (šāds sadalījums spēkā no 2016.gada). Šī nauda ar Jūsu izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja starpniecību tiek ieguldīta finanšu tirgū un kopā ar procentiem uzkrāta pensijai.

Pensiju plāna ienesīgums palielina Jūsu nākotnes pensiju – jo augstāks ilgtermiņā ir ienesīguma procents, jo lielāka būs ikmēneša pensija.

Uzkrātā pensiju 2. līmeņa kapitāla apmērs ir atkarīgs no:

  • bruto algas
  • spēkā esošās iemaksu likmes
  • izvēlētā pensiju ieguldījumu plāna ienesīguma
  • dalības ilguma pensiju 2. līmenī pirms vecuma pensijas pieprasīšanas

Piemērs

Ja Jūsu bruto alga ir 1200 eiro mēnesī, tad no tās ik mēnesi tiks novirzīti 72 eiro pensiju 2.līmenī (6% no sociālām apdrošināšanas iemaksām), gada laikā tie jau ir 864 eiro. Izvēloties Norvik IPS aktīvo plānu Gauja, kopējais gada laikā pensiju 2. līmenim novirzītais pensijas kapitāls Jums tiktu palielināts līdz 885.95 eiro (piemērā izmantots pensiju plāna Gauja 1 gada ienesīgums uz 01.12.2015., avots: www.manapensija.lv).

Jāņem vērā, ka Jūs varat mainīt savas pensijas līdzekļu pārvaldītāju vienu reizi kalendārā gada laikā, bet ieguldījumu plānus viena līdzekļu pārvaldītāja ietvaros – divas reizes gadā.

Atgādinām, ka vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Vairāk par pensiju 2.līmeni un tā pārvaldītājiem varat uzzināt: www.manapensija.lv