Korespondentbankas

 Rekvizīti ir izmantojami naudas pārskaitījumiem uz NORVIK BANKAS kontu caur korespondentbankām jebkurā valūtā.

Korespondentbankas SWIFT
USD Bank of Georgia, Tbilisi, Georgia
Acc. No. GE20BG0000000726554700
rekvizīti maksājuma veikšanai
BAGAGE22
USD  Sberbank of Russia, Moscow, Russia
Acc. No. 30111840600000000528
rekvizīti maksājuma veikšanai
SABRRUMM
 EUR  KBC BANK NV, Brussels, Belgium
Acc. No. BE53488592138453
rekvizīti maksājuma veikšanai
KREDBEBB
 AED  Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi, UAE
Acc. No. AE040030000437839001001
rekvizīti maksājuma veikšanai
 ADCBAEAA
 AMD  Armeconombank, Yerevan, Republic of Armenia
Acc. No. 163003113012
 ARECAM22
 AUD  UBS Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Acc. No. 0230-99153.7AM
rekvizīti maksājuma veikšanai
 UBSWCHZH80A
 CAD  UBS Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Acc. No. 023000000991537B0000C
JSC "NORVIK BANKA"
rekvizīti maksājuma veikšanai
 UBSWCHZH80A
 CHF  Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland
Acc. No. 0835-0918599-13-010
 CRESCHZZ80A
 CNY  The Industrial and Commercial Bank of China, Ltd, Beijing, China
Acc. No. 0101000111902801779; CNAPS:102100099996
JSC "NORVIK BANKA”
rekvizīti maksājuma veikšanai
 ICBKCNBJ
 CZK  RAIFFEISENBANK A.S., Prague, Czech Republic
Acc. No. 9010010377
JSC "NORVIK BANKA"
 RZBCCZPP
 DKK UBS Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Acc. No. 023000000991537L0000W JSC "NORVIK BANKA”
UBSWCHZH80A
 GBP Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland
Acc. No. 0835-0918599-14-089
 CRESCHZZ80A
GBP KBC BANK NV, Brussels, Belgium
Acc. No. BE64488592138352GBP
KREDBEBB
 JPY  KBC BANK NV, Brussels, Belgium
Acc. No. BE64488592138352JPY
 KREDBEBB
 NOK  UBS Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Acc. No. 02300000099153600000G
JSC "NORVIK BANKA”
 UBSWCHZH80A
 PLN  PKO Bank Polski, Warszawa, Poland
Acc. No. PL72102000161201110000000378
 BPKOPLPW
 SEK  UBS Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Acc. No. 023000000991537C0000L
JSC "NORVIK BANKA"
rekvizīti maksājuma veikšanai
 UBSWCHZH80A
 NZD  ASB Bank International, Auchland, New Zealand
Acc. No. 12-3121-0060273-00
 ASBBNZ2A
 RUB  АО "Газпромбанк" ("Gazprombank")
Maskava, Krievija, INN 7744001497
BIK 044525823, kor. konts No. 30101810200000000823
Kor. konts AS "NORVIK BANKA" - 30111810000000006664
maksājuma uzdevuma paraugs
 GAZPRUMM
 BYN  ОАО "Белгазпромбанк" ("Belgazprombank")
Minska, Baltkrievija, kods 742
kor.konts AS "NORVIK BANKA" Nr. BY84OLMP17020000000720000933
 OLMPBY2X
 KZT  АО "Казкоммерцбанк" ("Kazkommertsbank")
Almati, Kazahstana
kor.konts AS "NORVIK BANKA" BIN 000000000000,
Nr. KZ209260001000317000
 KZKOKZKX
 XAU  CREDIT SUISSE AG,
Zurich, Switzerland
Bezskaidra zelta norēķinu konts
Acc.No. 0835-0918599-14-007
 CRESCHZZ80A