Veidlapas

Norēķinu pakalpojumi

file_pdfLīgums par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu (Privātpersonām)
file_pdfParakstu paraugu kartiņa (Privātpersonām)
file_pdfKlienta anketa (Privātpersonām)
file_pdfKlienta anketa (Privātpersonām) – PARAUGS
file_pdfPatiesā labuma guvēja kartiņa (Privātpersonām)
file_pdfLīgums par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu (Korporatīviem klientiem)
file_pdfParakstu paraugu kartiņa (Korporatīvajiem klientiem)
file_pdfKlienta anketa (Korporatīviem klientiem)
file_pdfKlienta anketa (Korporatīviem klientiem) – PARAUGS
file_pdfPatiesā labuma guvēja kartiņa (Korporatīviem klientiem)
file_pdfPamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

Norēķinu kartes

file_pdfLīgums par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu (Privātpersonām)
file_pdfVienošanās par līguma par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu (Privātpersonām)
file_pdfLīgums par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu (Korporatīviem klientiem)
file_pdfVienošanās par līguma par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu (Korporatīviem klientiem)
file_pdfLīgums par nodrošinājumu
file_pdfPamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

Attālinātā pieeja

file_pdfPieteikums attālinātājiem pakalpojumiem
file_pdfPieteikums pakalpojumam "NORVIK SMS-Banka"
file_pdfIesniegums kopīgai Bankas automatizēto sistēmu un ierīces DigiPass lietošanai
file_pdfIesniegums identifikācijas līdzekļu vai limita nomaiņai
file_pdfPieteikums identifikācijas līdzekļu elektroniskā paraksta pilnvaru noteikšanai sistēmā e-NORVIK/T-Banka

Automātiskie maksājumi

file_pdfPakalpojuma "Automātiskā rēķinu apmaksa" sniegšanas līgums
file_pdfPakalpojuma "Regulārais maksājums" sniegšanas līgums

Maržinālie darījumi

file_pdfPieteikums maržinālo kontu atvēršanai
file_pdfKlienta anketa
file_pdfVienošanās par profesionāla statusa piešķiršanu klientam
file_pdfKlienta apliecinājums
file_pdfIesniegums par profesionāla klienta statusa piešķiršanu/maiņu
file_pdfIesniegums par klienta statusa maiņu
file_pdfPiekrišana tiesīga darījumu partnera statusa piemerošanai
file_pdfRīkojums par līdzekļu pārskaitīšanu
file_pdfOrdera apstiprinājums
file_pdfOrdera atcelšana

Brokeru pakalpojumi

file_pdfLīgums par Brokeru pakalpojumu sniegšanu
file_pdfKlienta anketa
file_pdfKlienta Apliecinājums
file_pdfPapildus līgums par elektroniskām tirdzniecības sistēmām
file_pdfVienošanas par profesionāla statusa piešķiršanu klientam
file_pdfIesniegums par profesionāla klienta statusa piešķiršanu/maiņu
file_pdfIesniegums par klienta statusa maiņu
file_pdfPiekrišana tiesīga darījumu partnera statusa piemerošanai
file_pdfFinanšu instrumentu operāciju rīkojums
file_pdfW-8BEN forma

Dokumentārās operācijas

file_pdfIesniegums akreditīva atvēršanai
file_pdfIesniegums garantijas izsniegšanai
file_pdfDokumentu inkaso uzdevums
file_pdfPieteikums darījuma konta atvēršanai

Kreditēšana

file_pdfPieteikums VIVA kartes saņemšanai
file_pdfPamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību