Obligācija

Obligācija – tas ir pārada vērtspapīrs, kurš apliecina emitenta pienākumu atgriezt investoram noteikto summu un procentus noteikta datumā nākotnē.

Ieguldījumi obligācijās

Obligācijas tiek emitētas ar mērķi piesaistīt papildus līdzekļus lai finansētu investīciju projektus, paplašināt ražošanu, dzēst saistības, samazināt budžeta deficītu (gadījuma ar valsts obligācijām) un citi mērķi.

Obligācijas cena tiek noteikta procentos no nomināla.

Obligācijām ienākums sastāv no:

 • periodiski no izmaksājamā kupona (procentu maksājums);
 • obligācijas cenas izmaiņas;

Obligācijas iedalās pēc termiņa:

 • īstermiņa (līdz 3 gadiem);
 • vidēja termiņa (no 3-10 gadiem);
 • ilgtermiņa (no 10-30 gadiem).

Obligācijām tiek piešķirts kredīta reitings. Galvenās reitinga aģentūras ir Moody's Investors Service, Standard & Poor's Corporation un Fitch. Katra no aģentūrām piešķir obligācijām reitingu pēc savas sistēmas, pamatojoties uz emitenta dziļu finanšu analīzi, vadības kvalitāti, ekonomiskiem faktoriem un specifiskiem ienākuma avotiem, kuri garantē obligāciju izmaksas.

Obligāciju ienesīgums ir atkarīgs no emitenta uzticamības.

Obligācijas var turēt līdz nodzēšanas datumam vai pārdot jebkurā brīdī pirmā tās par tirgus cenu.

Ieguldījumi obligācijās (parādā esošu uzņēmumu saistības), pirmkārt, tiek rekomendēti konservatīviem investoriem, kuru gada ienākuma mērķi ir augstāki nekā depozītu likmes atbilstošajā valūtā.

NORVIK BANKA dod klientiem iespēju veikt darījumus ar šādiem obligāciju veidiem:

 • valsts
 • korporatīvas
 • municipālas

Obligācijas pārsvarā tiek tirgotas ārpus biržas tirgiem (OTC). Biržā obligācijas tiek tirgotas atsevišķās valstīs. Norvik Banka piedāvā klientiem pieteikuma izpildi pēc labākām tirgus cenām.

Plašs sazarots kontrahentu tīkls ļauj bankai atbalstīt stingras kotācijas uz ekonomiski attīstītu valstu un jaunattīstības valstu emitentu obligācijām un eiroobligācijām, tostarp arī Baltijas, Skandināvijas valstu emitentu, kā arī uz NVS valstu parādu vērtspapīriem, kas ir īpaši populāri mūsu klientu starpā.

Obligāciju priekšrocības

Kā būtiskākās obligāciju priekšrocībās var minēt:

 • lielāks ienākums salīdzinot ar depozītu
 • zema volatilitāte: obligāciju tirgus cenas ir pakļautas salīdzinoši nelielām svārstībām
 • stabilus ienākumus: procentu izmaksas par obligāciju ir veicamas regulāri
 • augstu likvīditāti: ja ir vēlme, obligācijas var viegli pārdot fondu tirgū
 • noteiktību: obligācijas dzēšanas datums iepriekš ir zināms, tāpat kā obligācijas nomināla vērtība, kuru investors saņems pie tās nodzēšanas

Ieguldījumi obligācijās ir saistīti ar riskiem, atkarīgi no emitenta iespējām apkalpot savus parādus. Obligācijas tiek uzskatītas par vairāk drošu investīcijas instrumentu nekā akcijas. Gadījumā, ja notiek kompānijas likvidācija vai restrukturizācija, tās īpašniekiem ir prioritāte pieprasīt kompānijas aktīvu daļas.

NORVIK BANKA brokeru pakalpojum priekšrocības obligācijas tirgū:

 • darījumi ar nestandarta lotēm, sākot ar 50 000 ASV dolāru par nominālu
 • papildu operāciju finansējums ar obligācijām, kas ļauj palielināt ienākumu no ieguldījuma (Banka piedāvā finansējumu līdz 90% no darījuma summas, kas ir atkarīga no emitenta uzticamības)

Tirdzniecība ar obligācijām

Pasaulē kotējas vairāk nekā 300 000 emitentu obligāciju. Vairāk nekā 50% visu obligāciju apjomu pasaulē ir izlaidušas valstis, un vairāk nekā 80% obligāciju trīs lielākajās cietajās valūtās (USD, EUR, JPY). Starptautiskajos tirgos kotējas vairāk nekā 150 NVS valstu emitentu obligācijas cietajās valūtās (eiroobligācijas).

Tirdzniecība ar obligācijām ir pieejama NORVIK BANKAS klasiskās brokeru apkalpošanas ietvaros.