Drukāt |
Atpakaļ

Latvijas komercbanku asociācijas informācija

30/11/2016 16:38

Neatkarīgās pārbaudes ieteikumu ieviešana cels Latvijas banku darbības standartus un starptautisko konkurētspēju

Latvijas bankas pēdējo gadu laikā jau ir veikušas lielus ieguldījumus naudas atmazgāšanas novēršanas jomā – gan darbinieku izglītībā un skaita palielināšanā, gan IT programmu pilnveidē un attīstībā. Bankas nepārtraukti turpina paaugstināt darbības standartus un starptautisko konkurētspēju. Tagad, pēc veiktā kopīgā darba ar konsultantiem, papildus iegūta arī ASV labākā pieredze un prakse.

Visas bankas, kurās tika veikta neatkarīgā pārbaude, plāno ieviest tās ieteikumus līdz 2017.gada beigām, tādējādi pilnveidojot savas kontroles sistēmas un pakalpojumu sniegšanu. Visu banku vadības veltīs nepieciešamos resursus un personīgi uzraudzīs šo uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi.

Kā zināms, šā gada novembrī 12 Latvijas bankās, kas orientējas uz ārvalstu klientu apkalpošanu, ir noslēgusies ASV konsultantu veiktā neatkarīgā pārbaude pēc vienotas metodoloģijas. Tajā tika vērtēta iekšējās kontroles sistēmas atbilstība ASV standartiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā un sagatavoti ieteikumi tās tālākai pilnveidei.

Latvijas bankas atbilst ES un Latvijas noteiktajiem darbības standartiem. Tādēļ atbilstība arī ASV prasībām ir papildu apliecinājums Latvijas banku vēlmei strādāt pēc visaugstākajiem labas prakses standartiem, tādējādi pārsniedzot ES un Latvijas tiesību aktos noteiktās prasības. Tāpat šāda kvalitātes standartu izpilde stiprina Latvijas banku nozares reputāciju un sadarbību ar ārvalstu korespondentbankām, kā arī pārbaudes norise bija nozīmīgs pieredzes un praktisko zināšanu avots banku darbiniekiem.

Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumi ieņem arvien nozīmīgāku lomu Latvijas banku ikdienas darbā un tās velta un veltīs nepieciešamās pūles un resursus šo pienākumu izpildei atbilstoši labākajai pasaules praksei un regulācijām.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Melnace
LKA sabiedrisko attiecību speciāliste
29265135
baiba.melnace@lka.org.lv

Pēdējās ziņas