Drukāt |
Atpakaļ
  Bērnu krājkonts
Veidojiet sava bērna finanšu pamatu jau tagad
Bērnu Krājkonts – tas ir termiņnoguldījums, kas ļauj uzkrāt naudas līdzekļus Jūsu bērnam un kas paredz uzkrātās summas un procentu saņemšanu pēc Bērna pilngadības sasniegšanas – 18 gados. Šis noguldījuma veids dod iespēju papildināt noguldījuma summu jebkurā laikā un saņemt par to procentu ienākumus. Uzkrātie procenti reizi gadā tiek pieskaitīti noguldījuma pamatsummai. Procentu likme dotajam noguldījuma veidam nav fiksēta un var tikt mainīta*.
Noguldījuma pamatnosacījumi:
  • Noguldījuma minimālā summa – nav noteikta
  • Noguldījuma valūta – EUR, USD
  • Noguldījuma termiņš – noguldījums uz laiku līdz Klienta 18 gadu vecuma sasniegšanai
  • Mainīga procentu likme
  • Aprēķināto procentu izmaksa notiek vienu reizi gadā līdz Klienta 18 gadu vecuma sasniegšanai, ieskaitot tos Bērnu krājkontā
  • Noguldījuma summu var papildināt skaidrā vai bezskaidra naudā
  • Komisija par pirmstermiņa noguldījuma izņemšanu – 1% no izņemamās summas
Kā izvietot noguldījumu
Noformēt līgumu par Bērnu krājkonta atvēršanu var jebkurā Bankas filiālē. Dokumentus, kuri nepieciešami, lai noformētu doto noguldījumu, lūdzam skatīt Vispārējos Darījumu Noteikumus (II daļa, 6.nodaļa, 2.3.punkts).
Kontaktinformācija
Konsultācijas pa tālruni (+371) 67 041 100
Norvik Banka ir Noguldījumu Garantiju fonda ngf dalībnieks, kas nozīmē, ka Jūsu Norvik Bankā noguldītie naudas līdzekļi tiek garantēti no valsts puses. Vairāk par noguldījumu garantijām varat uzzināt šeit.