Drukāt |
Atpakaļ

Norvik Banka rūpējas par savu klientu drošību

Lietotāja autentifikācija internetbankā tiek veikta, izmantojot divfāžu autorizēšanos. Tas nozīmē, ka lietotājam jāievada ne tikai lietotāja numuru un paroli, bet arī papildus mainīgo parametru. Otrās fāzes autorizēšanai tiek piedāvāti:

  • Kodu karte — kā kodus izmanto sešciparu kombinācijas. Koda kartē ir 64 kodi. Lai autorizētos internetbankā, jāievada kods, kuru norāda www.e-norvik.eu sistēma (saskaņā ar FKTK informāciju sistēmu aizsardzības noteikumu 81 p., visi autorizācijas līdzekļi ar kodu atkārtošanos tiks izslēgti no aprites jau no 2017.gada 1. aprīļa). Informācija portālā http://likumi.lv/ta/id/275247-finansu-un-kapitala-tirgus-dalibnieku-informacijas-sistemu-drosibas-normativie-noteikumi)
  • Kodu kalkulators — ierīce, kas ģenerē autorizācijas kodus nejaušā secībā
  • SMS-Pin — unikāls autorizācijas kods, kuru saņem mobilajā telefonā SMS veidā

Lietotāja bloķēšana — lietotāja aizsardzība no paroles piemeklēšanas. Ja ir veikti 5 neveiksmīgi mēģinājumi ieiet internetbankā, lietotājs tiks bloķēts. Lietotāja atbloķēšanai ir nepieciešams vērsties kādā no Norvik Bankas klientu apkalpošanas centriem vai zvanīt pa (+371) 6704 1100.

Ja Jums radušās aizdomas, ka Jūsu identifikācijas rīki (kodu kalkulators, kodu karte, mobilais telefons) vai parole tika sakompromitēti, Jūs varat bloķēt lietotāju, zvanot pa telefonu (+371) 6704 1100 vai vēršoties tuvākajā bankas klientu apkalpošanas centrā. Lai saņemtu jaunu identifikācijas rīku ( kodu kalkulatoru, kodu karti, mobilo telefonu), jāvēršas tuvākajā bankas apkalpošanas centrā.

Periodiski apskatiet Norvik Bankas portālu un sekojiet līdzi jaunākajām ziņām informācijas drošības jomā. Informēts lietotājs ir viens no veiksmīgas aizsardzības faktoriem pret ļaundariem.

Laika ierobežojums neaktīvā seansa darba laikā internetbankā

Šis ierobežojums pasargā lietotāju gadījumā, ja beidzot darbu internetbankā, nav bijusi nospiesta poga “Iziet”. Lietotājs internetbankas iestatījumos var pats regulēt neaktīvā seansa darba laiku. Maksimāli pieļaujamais neaktīvā seansa darba laiks ir 15 minūtes.

Lietotāja tiesību ierobežojumi

Internetbankā ir iespēja lietot kopā ar citiem lietotājiem vienu vai vairākus kontus. Šādā režīmā iespējams atļaut/aizliegt pieeju darbībām ar kontu, izrakstiem, iesniegumiem, iestatījumiem un citām internetbankas funkcijām.