Debetkartes

Debetkartes

Debetkartes domātas norēķiniem par precēm un pakalpojumiem un skaidras naudas saņemšanai lietotāja kartes kontā pieejamās summas ietvaros.

Debetkaršu priekšrocības un iespējas

 • iespēja par norēķinu kartes konta pamatvalūtu izvēlēties EUR, USD vai RUB
 • naudas līdzekļu drošība
 • ienākumu un izdevumu ērta kontrole
 • naudas līdzekļu pieejamība 24 stundas diennaktī, ar iespēju to izņemt jebkurā bankas automātā Latvijā un ārzemēs
 • veikt norēķinus par precēm un pakalpojumiem Latvijā un ārvalstīs bez papildu komisijas maksas
 • automātiska naudas līdzekļu konvertācija, norēķinoties ārzemēs
 • Klientam (fiziskām personām, LR rezidentiem), kuru ikmēneša ienākumi tiek ieskaitīti norēķinu kartes kontā un ir sākot ar EUR 300,00, tiek piedāvāta iespēja noformēt norēķinu kartes kredītu līdz 50% no ikmēneša ienākumu apmēra
 • internetbankas e-NORVIK izmantošana, kas ļauj veikt rēķinu apmaksu, pārskaitījumus un kontrolēt sava konta stāvokli internetā
 • sistēmas SMS-Banka izmantošana, kas nodrošina kontroli pār naudas līdzekļu kustību Jūsu kontā ar īsziņu palīdzību
 • diennakts uzziņu līnijas NORVIK InfoLINE izmantošana informācijas saņemšanai par pieejamiem atlikumiem norēķinu kartes kontā, kā arī norēķinu kartes bloķēšanai tās nozaudēšanas vai zādzības gadījumā
 • norēķinoties ar karti, saņemt atlaides par dažādām precēm un pakalpojumiem visā Latvijā vairāk nekā 300 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās
 • iespēja piesaistīt savai norēķinu maksājumu kartei papildkartes

Multivalūtu karte

NORVIK BANKA Jums piedāvā innovatīvu produktu Latvijā – Multivalūtu karti. Kartei var tikt piesaistīti trīs dažādu valūtu konti (USD, EUR, RUB), kas ļaus Klientam izvairīties no papildus konvertācijas izdevumiem, norēķinoties ar karti ārvalstīs:

 • Maksājums tiek norakstīts no kartes atlikuma darījumam atbilstošā valūtā!
 • Ja kartē nav pieejami līdzekļi vajadzīgajā valūtā, summa tiks norakstīta un konvertēta no atlikuma citā valūtā, kuru Jūs būsiet norādījis kā nākamo savā prioritāšu sarakstā.
 • Klientam pieejamais atlikums kartē tiek summēts, ņemot kopā visu kontu pieejamos atlikumus

Kartes noformēšana

Debetkartes noformēšanai ir nepieciešams:

 • noslēgt Līgumu par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu fiziskām personām
 • uzrādīt kartes lietotāja pasi vai LR personas apliecību
 • noformējot karti, ir jāpārskaita Bankas noteikto komisijas maksu par kartes izsniegšanu uz Bankas tranzīta kontu vai atvērto norēķinu kontu
 • noformējot norēķinu kartes kredītu, ir jānoformē Vienošanas par Līguma par norēķinu karšu izsniegšanu un lietošanu grozījumiem fiziskām personām
Norvik Banka ir Noguldījumu Garantiju fonda ngf dalībnieks, kas nozīmē, ka Jūsu Norvik Bankā noguldītie naudas līdzekļi tiek garantēti no valsts puses. Vairāk par noguldījumu garantijām varat uzzināt šeit.