Darījuma konts

Pakalpojums Darījuma konts

Norvik Banka piedāvā šo pakalpojumu klientiem, kuriem banka ir nepieciešama kā starpnieks darījumu veikšanā. Visbiežāk darījuma konts tiek atvērts nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas gadījumā, taču ir iespēja izmantot šo pakalpojumu arī veicot citus darījumus vai sniedzot pakalpojumus.


Rīkojoties kā starpnieks, Norvik Banka:

  • no vienas darījuma pusēm saņemtos naudas līdzekļus ieskaita īpašā darījuma kontā
  • no otras darījuma puses saņem noteiktu dokumentu un to pārbauda
  • veic izmaksu no darījuma konta tikai ar nosacījumu, ja ievēroti visi līguma noteikumi attiecībā uz dokumenta saturu un tā iesniegšanas termiņiem

file_pdfPieteikums darījuma konta atvēršanai

Norvik Banka ir Noguldījumu Garantiju fonda ngf dalībnieks, kas nozīmē, ka Jūsu Norvik Bankā noguldītie naudas līdzekļi tiek garantēti no valsts puses. Vairāk par noguldījumu garantijām varat uzzināt šeit.