Papildu finansējums

Piesaistot papildu finansējumu no NORVIK BANKAS brīvajiem līdzekļiem, klientam ir iespēja iegūt vērtspapīrus par summu, kas ir vairākas reizes lielāka, nekā viņš tieši ir ieguldījis. Proporcionāli pieaug arī investīciju ienesīguma potenciāls, jo visa investīciju peļņa pieder klientam, bet par bankas līdzekļu izmantošanu klients maksā mērenus procentus.

Papildus finansējuma piesaistīšanas iespējas:

  • REPO darījumi;
  • Maržinālā kreditēšana.

Papildu finansējums tiek piesaistīts ar REPO darījumu palīdzību. REPO darījumu var veikt vienas darbadienas laikā, un tas ir ļoti efektīvs kredītresursu ātras piesaistīšanas veids. REPO darījumu grāmatošanas iespēja ir iekļauta mūsu brokeru pakalpojumu kompleksā. Maržinālā tirdzniecība ir pieejama klientiem, kas izmanto interneta tirdzniecības pakalpojumus.

REPO darījumi

REPO darījumi jau sen ir populārs naudas līdzekļu aizņēmuma veids ar vērtspapīru ieķīlāšanu. Klientam piederošie vērtspapīri var ne tikai nodrošināt peļņu, bet tos var izmantot arī kredīta nodrošinājuma saņemšanai. REPO darījums ir darījums, kurā klients pārdod NORVIK BANKAI par noteiktu cenu (Pārdošanas cena) noteiktu daudzumu vērtspapīru uz noteiktu laiku ar pienākumu izpirkt tos noteiktā datumā nākotnē (Izpirkšanas datums) par iepriekš norunāto cenu (Izpirkšanas cena).

REPO darījumu īpatnības

REPO darījumu ekonomiskā būtība ir meklējama klienta kreditēšanā, ņemot par ķīlu viņa vērtspapīrus iepriekš norunātajā termiņa laikā. Šā termiņa beigās klients atdod kredītu apmaiņā pret REPO darījumā iesaistītajiem vērtspapīriem.

Klients turpina saņemt visus “augļus” no vērtspapīriem (procentuālu ienākumu, dividendes u.t.t.), kas ir iesaistīti REPO darījumā visā REPO darījuma termiņa laikā. Tas ļauj gūt peļņu no visa investīciju portfeļa, faktiski ieguldot tajā tikai nelielu daļu līdzekļu; pārējo daļu sniegs banka kredīta veidā.

Par REPO darījuma ietvaros bankas izsniegtā kredīta izmantošanu klients maksā iepriekš norunātos procentus. Tātad visos gadījumos, kad šis procents ir zemāks par investīciju portfeļa gaidāmo ienesīgumu, kreditēšanas izmantošana ir izdevīga.

Veicot REPO darījumu, klientam nepieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt operatīvu kredītu un izmantot līdzekļus citās operācijās (maksājumi u.t.t.), bet pēc tam dzēst kredītu, neizņemot līdzekļus no sava investīciju portfeļa.

REPO darījumu finansēšanas noteikumi

The deal on the client's investment REPO deal
Issuer Bond A Issuer Bond A
Rating BB Rating BB
Maturity 25.09.2017 Maturity 25.09.2017
Coupon rate 7.88% Coupon rate 7.88%
Price 100% Price 100%
HC 0% HC 30%
Bank credit 0% Bank credit 70%
Trade volume, USD 300 000 Trade volume, USD 1 000 000
Fee for trade 0.08% -240 Fee for trade 0.08% -800
Bank Loan - Bank Loan 700 000
Client's Investment 300 000 Client's Investment 300 000
Credit rate, % Credit rate, % 3.50%
Credit fee per year, USD - Credit fee per year, USD (24 500)
Coupon per year USD 23 640 Coupon per year USD 78 800
Client's Profit, USD 23 640 Client's Profit, USD 53 500
Client's Yield, % * 7.80% Client's Yield, % * 17.83%

*Ienesīgums gadā
Komisija par obligaciju glabāšanu 0.02% mēnesī, netiek ņemta vērā aprēķināšanā.

Maržinālā kreditēšana (atbalsta sniegšana)

Veicot darījumus caur Norvik Bankas elektroniskām platformām, klientam parādās iespējas izmantot „pleci” darījumiem ar noteiktām akcijām. „Pleca” izmērs un maržinālo akciju sarakstu nosaka kontrahents. Par maržinālā kredīta izmantošanu no klienta tiks norakstīta papildus komisija.