Drukāt |
Atpakaļ

Apgrozāmo līdzekļu finansēšana

Kredīts apgrozāmo līdzekļu papildināšanai dod iespēju palielināt ražošanas apjomus, norēķināties ar piegādātājiem, nodrošināt preču krājumus nepieciešamajā apjomā, apmierināt pieaugošo sezonas preču pieprasījumu, piedāvāt Jūsu klientiem izdevīgākus apmaksas nosacījumus, uzlabot naudas līdzekļu plūsmu. Kredītu var saņemt uzņēmumi ar stabilu finansiālo stāvokli un norēķinu kontiem Bankā, kuros vismaz sešu mēnešu laikā ir novērojams noteikts maksājumu apjoms.

Banka piedāvā apgrozāmo līdzekļu finansēšanu, izmantojot overdraftu vai kredītlīniju ar atmaksas termiņu līdz 1 gadam. Kredīts tiek piešķirts pret kompānijas aktīvu nodrošinājumu (nekustamais īpašums, pamatlīdzekļi, transporta līdzekļi, krājumi, debitori un citi) attiecīgi reģistrējot nodrošinājumu Zemes grāmatā un/vai Komercreģistrā.

Overdrafts

Overdrafts ir brīvi izmantojams kredīta limits, kas piesaistīts norēķinu kontam. Banka aprēķina pieejamo overdrafta limitu, ņemot vērā pastāvīgu ienākošās naudas plūsmu klienta norēķina kontā mēneša laikā. Procenti par overdrafta izmantoto un neizmantoto limitu jāsamaksā katru mēnesi, bet pilna overdrafta pamatsummas dzēšana jāveic līguma termiņa beigās. Līdzekļu ieskaitīšana norēķinu kontā automātiski samazina klienta saistības par izmantoto overdraftu.

Kredītlīnija

Kredītlīnija ir naudas līdzekļu īstermiņa aizdevums, kas dod iespēju Jūsu uzņēmumam aizņemties nepieciešamo summu apgrozāmo līdzekļu papildināšanai Bankas piešķirtā limita ietvaros. Kredītlīnijas priekšrocība ir iespēja uzņēmumam pašam regulēt savu naudas plūsmu, t.i. vairākkārt aizņemties naudas līdzekļus kredītlīnijas limita ietvaros un atgriezt tos pa daļām, ja radušies brīvi naudas līdzekļi. Kredītlīnijas neizmantotais atlikums ir pieejams Jūsu norēķinu veikšanai. Procenti par kredītlīnijas izmantoto un neizmantoto limitu jāsamaksā katru mēnesi, bet aizņēmuma pamatsummas dzēšana jāveic līguma termiņa beigās.

Kredīta noformēšana

Noformējot jebkuru no minētajiem kredītiem, uzņēmumam ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1) Pieteikums kredīta saņemšanai juridiskām personām

2) Juridiskie dokumenti

 • reģistrācijas apliecība
 • uzņēmuma statūti
 • īpašnieku pases kopijas

3) Finanšu dokumenti

 • VID izziņa par nodokļu nomaksu (ne vecākā par 1 mēnesi)
 • Bilances
  • pēdējā gada finanšu atskaite ar VID atzīmi (ar atšifrējumu)
  • operatīvā bilance par tekošo periodu (ar atšifrējumu)
  • operatīvais peļņas vai zaudējumu aprēķins par tekošo periodu (ar atšifrējumu)

4) Citi dokumenti pēc bankas pieprasījuma