Drukāt |
Atpakaļ

Nākotnes darījuma kontrakti

Nākotnes darījuma kontraktu tirgus

Vērtspapīru tirgi dod iespēju katram realizēt savas personiskās investīciju stratēģijas. Investoram, kas ir tolerants pret risku un kam ir augsti mērķi attiecībā uz ienākumiem no ieguldījuma, piemērotākais investīciju instruments ir nākotnes darījuma kontrakts. Darbs nākotnes darījuma kontraktu tirgū ļauj īsā laika posmā vairākas reizes palielināt ieguldījumus, kā arī pārbaudīt intuīciju, izturību un pat veiksmi.

NORVIK BANKA dod klientiem iespēju veikt tirdzniecību ar pilnu spektru nākotnes darījuma kontraktu pasaules lielākajās biržās – Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, NYMEX, LIFFE, EUREX un citās.

Nākotnes darījuma kontraktu apraksts

Nākotnes darījuma kontrakts ir tipveida biržas termiņlīgums bāzes aktīva pirkšanai vai pārdošanai. Noslēdzot šādu līgumu, puses fiksē tikai bāzes aktīva cenu un piegādes termiņu, atrunājot visus tā parametrus. Nākotnes darījuma kontrakta izpilde var būt īstenota gan bāzes aktīva faktiskās piegādes ceļā, gan bez tās.

Nākotnes darījuma kontraktu pamatīpašības:

 • Bāzes aktīvs
 • Izpildes datums
 • Standarta daudzums 1 lotā
 • Cena
 • Apdrošināšanas depozīts

Nākotnes darījuma kontrakti apgrozās tikai biržas tirgū.

Nākotnes darījuma kontrakti ir vieni no ienesīgākajiem finanšu instrumentiem mūsdienu fondu tirgos, bet tajā pat laikā tiem piemīt augsta riska pakāpe. Šādiem kontraktiem ir raksturīga augsta volatilitāte. Tirgojot ar nākotnes darījuma kontraktiem, ir svarīgi izmantot „stop” pavēles.

Izmantojot nākotnes darījuma kontraktus, investoriem ir iespēja pelnīt uz šādu aktīvu tirgus cenu svārstībām:

 • nafta un citi energoresursi (mazuts, dabasgāze)
 • zelts un citi metāli (platīns, sudrabs, varš)
 • valūtas (EUR, JPY, GBP, CHF)
 • procentu likmes (dolāros, eiro un tā tālāk)
 • fondu indeksi (S&P 500, NASDAQ un citi)
 • lauksaimniecības produkti (kviesis, soju pupas un citi)

Nākotnes darījuma kontraktu īpatnības

Darbam ar nākotnes darījuma kontraktiem ir raksturīgas tādas īpatnības kā tas, ka nav nepieciešamības veikt maksājumu tieši pie aktīva (valūtas, naftas u.t.t.) pirkuma, kā arī veikt reālu aktīva piegādi pie tā pārdošanas. Tas ļauj investoram pelnīt tikai uz to aktīva cenas starpību, kāda tā ir brīdī starp nākotnes darījuma kontrakta pozīcijas atvēršanu, tas ir, pārdošanu vai pirkšanu, un tās slēgšanu.

Atverot nākotnes darījuma kontrakta pozīcijas, investors neiemaksā savā investīciju kontā visu summu, uz kuru viņš faktiski veic darījumu, bet tikai nenozīmīgu tās daļu (1-5%), ko sauc par apdrošināšanas depozītu. Katru dienu, kamēr vien nākotnes darījuma kontrakta pozīcija ir atvērta, apdrošināšanas depozīta summai, ko iemaksāja investors, tiek pieskaitīta uzkrātā peļņa vai no tās norakstīti zaudējumi atkarībā no tirgus cenas svārstībām attiecībā uz darījuma aktīvu. Slēdzot nākotnes darījuma kontrakta pozīciju, apdrošināšanas depozīts investoram atgriežas kā peļņa vai atvilkums par zaudējumu.

Tirdzniecība ar nākotnes darījumiem NORVIK BANKĀ ir pieejama klasisko brokeru pakalpojumu un Interneta tirdzniecības ietvaros.

Galvenie mērķi, kāpēc jāinvestē nākotnes darījuma kontraktos:

 • Hedžēšana
 • Spekulācijas peļņas gūšanai

Sīkāk par hedžēšanu