Drukāt |
Atpakaļ
Īpašuma apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšanas polise ir ērts un vienkāršs veids, kā pasargāt sevi no neplānotiem izdevumiem gadījumos, kad īpašumam tiek nodarīts kaitējums – šķidruma vai tvaika noplūde, ugunsgrēka, dabas stihijas vai trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā.
Dzīvokļa apdrošināšana
Piedāvājam apdrošināt jebkuru mūra tipa dzīvojamā mājā esošu dzīvokli pret šādiem standarta riskiem: uguns risks, šķidruma vai tvaika noplūde, dabas stihiskie postījumi, trešo personu prettiesiska rīcība.
Ja neesat dzīvokļa īpašnieks, vai dzīvoklis kalpo kā nodrošinājums aizdevumam, arī tad ir iespēja noformēt apdrošināšanas polisi, un nodrošināties pret neparedzētiem izdevumiem.
Dzīvokļa apdrošināšanas izmaksas ir atkarīgas no dzīvoklī esošo istabu skaita (neatkarīgi no dzīvokļa platības vai būvniecības gada), tiek piemērota jebkura mūra tipa dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļiem:
Pašrisks: 70 EUR
Dzīvoklis
(mūra ēkā)
Apdrošinājuma
summa
Apdrošināšanas
prēmija
maks. 850 EUR/m2
1 istaba 32 500 EUR 21 EUR
2 istabas 43 500 EUR 28 EUR
3 istabas 57 000 EUR 36 EUR
4 istabas 70 500 EUR 45 EUR
Dzīvoklī esošā kustamā manta – sadzīves tehnika, mēbeles, interjera priekšmeti u.tml., tiek apdrošināti kā priekšmetu kopums, neizdalot individuālus priekšmetus, un maksa tiek noteikta atkarībā no jūsu izvēlētā maksimālā kopējo zaudējumu atlīdzināšanas limita:
Pašrisks: 70 EUR
Apdrošinājuma
summa
Apdrošināšanas
prēmija
5 000 EUR 8 EUR
7 000 EUR 11 EUR
10 000 EUR 16 EUR
15 000 EUR 21 EUR
Vispārējā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana
Iespēja apdrošināt savas darbības un/vai bezdarbības kuru rezultāta tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai. Vispārējā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana noder situācijās, ja gadās appludināt kaimiņa dzīvokli vai gadījumā, ja tiek nodarīts zaudējums trešās personas mantai, veselībai vai dzīvībai.
Apdrošināšanas prēmija par vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu tiek noteikta atkarībā no jūsu izvēlētā maksimālā atbildības limita:
Pašrisks: 70 EUR
Atbildības
limits
Apdrošināšanas
prēmija
2 500 EUR 5 EUR
5 000 EUR 10 EUR
10 000 EUR 15 EUR
20 000 EUR 20 EUR
50 000 EUR 30 EUR
Apdrošināšanas priekšrocības:
  • Īpaši izstrādāti nosacījumi sadarbībā ar BTA Baltic Insurance Company
  • Iespēja iegādāties apdrošināšanu kopā ar citiem bankas pakalpojumiem vai atsevišķi (bez nepieciešamības atvērt kontu bankā)
  • Iespēja noslēgt polisi tikai uz gadu (bez ilgtermiņa saistībām/bez ilgtermiņa līguma) un pēc velēšanās atjaunot to nākamajam gadam
Kā noformēt?
Polisi iespējams noformēt jebkurā bankas klientu apkalpošanas centrā.
Ko darīt, ja noticis negadījums?
Pēc iespējas ātrāk sazinieties ar BTA Klientu atbalsta dienestu pa tālruni 26121212, lai saņemtu instrukcijas tālāko darbību veikšanai, kā arī, lai pieteiktu apdrošināšanas gadījumu.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana tiek piedāvāta sadarbībā ar BTA Baltic Insurance Company