Markets in Financial Instruments Directive

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par finanšu instrumentu tirgiem, kuras mērķis ir uzlabot un nodrošināt augstāku ieguldītāju aizsardzības līmeni.