Opcija

ir (biržas) tirgū realizējams līgums, kura viena puse (pircējs) iegūst tiesības, bet otra puse (pārdevējs) pieņem saistības pārdot vai nopirkt noteiktu aktīvu (akcijas, preces u. c.) par iepriekš noteiktu cenu nākotnē. Par tiesību iegūšanu pircējs maksā pārdevējam “prēmiju”, kas veido daļu no aktīva vērtības.

Opcijas NORVIK BANKĀ

NORVIK BANKA dod klientiem iespēju veikt operācijas ar pilnu spektru opciju ASV biržās, kā arī ar opcijām attiecībā uz valūtas kursiem, procentu likmēm, fondu tirgu indeksiem u.t.t. Opcijas ir atvasināts finanšu instruments, t.i., to vērtība ir proporcionāla cita finanšu aktīva vērtībai, kas ir to pamatā: akcijas, valūta, biržas indekss u.c.

Opciju pamatīpašības:

  • Bāzes aktīvs
  • Opcijas tips (call/put)
  • Realizācijas cena (strike price)
  • Dzēšanas termiņš
  • Prēmija (cena)
  • Akciju daudzums vienā līgumā

Pastāv divi galvenie opciju veidi:

CALL opcijas

Call opcijas to pircējam dod tiesības nopirkt to vai citu aktīvu par iepriekš noteiktu cenu nākotnē. Call opcijas ir pievilcīga alternatīva akciju pirkumam. Call opcijas ļauj investoram:

  • pilnībā piedalīties peļņā, ko nodrošina tā aktīva cenas pieaugums, kas ir pamatā (piemēram, akcijas), bet nenest zaudējumus cenas krituma gadījumā. Šajā sakarā investora iespējamā peļņa nav ierobežota, bet zaudējuma risku ierobežo pašu opciju vērtība, kuras veido parasti tikai dažus procentus no aktīva vērtības;
  • call opcijas ir ekonomikas veids, kā daudzkārtīgi paaugstināt investīciju kapitāla ienesīgumu. Opciju vērtība, un tātad arī investora ieguldītā summa, ir tik maza salīdzinājumā ar iespējamu peļņu, ka ienesīguma likme var veidot simtus procentu;
  • tā kā investora risks ir ierobežots ar nelielu un iepriekš zināmu summu, call opcijas ļauj veikt darījumus ar riskantākiem, un tātad arī ienesīgākiem, aktīviem (valūta, tirgus indeksi u.t.t.);
  • darbs ar indeksu akciju opcijām ļauj ieguldīt pasaules tirgos un ekonomikas sektoros, ierobežojot zaudējumu risku līdz dažiem procentiem no investīciju portfeļa;

CALL opcijas dod pircējam tiesības, taču neuzliek pienākumu nopirkt aktīvu (piemēram, akcijas), kas ir opciju pamatā, par iepriekš fiksētu cenu noteiktā laika periodā nākotnē.

Tāpēc call opciju cena aug tieši proporcionāli to pamatā esošā aktīva cenai.

Piemērs Tā vietā, lai nopirktu 100 uzņēmuma X akcijas par pašreizējo tirgus cenu - 50 dolāri par akciju, maksājot par tām, attiecīgi, 5 000 dolāru, investors iegūst X akciju call opcijas (viena opcija parasti attiecas uz 100 akcijām) ar beigu termiņu pēc gada un ar pirkuma cenu, teiksim, tie paši 50 dolāri. Iegādājoties opcijas, investors pašlaik maksā tikai 200 dolārus (divi dolāri aprēķinā uz vienu akciju). Iegūtās opcijas dod investoram tiesības nākamā gada laikā jebkurā brīdī iegādāties 100 X akcijas par 50 dolāriem neatkarīgi no šo akciju tirgu cenas. Protams, ja līdz opciju termiņa beigām X akciju tirgus cena nemainīsies vai pazemināsies, opcijas neko nemaksās (kādēļ pirkt akcijas par 50 dolāriem, ja tirgū tās ir lētākas), un investora zaudējumi būs 200 dolāri, lai cik ļoti arī nebūtu kritusi akciju cena. Tomēr, ja akciju cena ies uz augšu, tad opciju vērtība būs visa starpība starp akciju tirgus cenu un opciju izpildes cenu, kas arī veidos investora peļņu. Ja X akciju cena augs, teiksim, līdz 60 dolāriem par akciju, tad opcijas maksās apmēram 1 000 dolāru (10 dolāri aprēķinā uz akciju), tas ir, peļņa būs pieckārtīga. Protams, ka gadījumā, ja investors būtu iegādājies nevis opcijas, bet gan akcijas, viņa peļņa, X akciju cenai pieaugot no 50 līdz 60 dolāriem, veidotu tikai 20%.

PUT opcijas

Put opcijas dod pircējam tiesības pārdot to vai citu aktīvu par iepriekš fiksētu cenu nākotnē. Put opcijas ļauj veikt darījumus uz tirgus vai atsevišķu akciju pazeminājumu, kā arī apdrošināt (hedžēt) savus ieguldījumus pret tirgus cenu kritumu. Put opcijas dod to īpašniekam tiesības, taču neuzliek pienākumu pārdot opciju pamatā esošo aktīvu (piemēram, akcijas) par iepriekš noteiktu cenu nākotnē. Darba tehnika spekulācijās ar put opcijām ir tāda pati kā spekulācijās ar call opcijām, tikai “likmes netiek izdarītas” par akciju cenas pazeminājumu.

Piemērs Investors iegūst 100 X kompānijas akcijas ar vērtību 100 dolāri, maksājot par tām attiecīgi 10 000 dolāru. Papildus investors iegūst X akciju put opcijas (viena opcija parasti attiecas uz 100 akcijām) ar beigu termiņu pēc pusgada un izpildes cenu tiem pašiem 100 dolāriem. Investors maksā par opciju 200 dolārus (divi dolāri aprēķinā uz vienu akciju). Iegūtās opcijas dod investoram tiesības nākamā pusgada laikā jebkurā brīdī pārdot 100 X akcijas par cenu 100 dolāri neatkarīgi no šo akciju tirgu cenas. Ja līdz opciju termiņa beigām akciju cena pazemināsies, piemēram, līdz 80 dolāriem, put opcijas maksās apmēram 2000 dolāru (20 dolāri aprēķinā uz vienu akciju), kas kompensēs investoram viņa zaudējumu no akcijām, kuras arī veidos 2000 dolāru, tas ir, investors neko nezaudēs. Kā izriet no piemēra, maksājot 2% no kopējas investīcijas summas, investors izslēdza zaudējuma risku, tas ir, pilnībā apdrošinājās. Ja akciju cena palielinātos, teiksim, līdz 120 dolāriem par akciju, tad peļņa no akcijām veidotu 2000 ASV dolāru, bet opcijas nemaksātu neko. Atcerēsimies, ka par opcijām investors iepriekš samaksāja 200 dolārus, tātad kopējā viņa stratēģijas (akcijas + opcijas) peļņa veidos 1800 dolāru jeb 18%. 2% investors maksāja par zaudējuma apdrošinājumu.

Hedžēšana

Īpaši interesanta ir put opciju iegāde portfeļu apdrošināšanas (hedžēšanas) gadījumam, ja tajā ietilpstošajām akcijām kritīs cena. Tādā gadījumā investori var strādāt ar “bez zaudējumu” stratēģiju – izveidot investīciju portfeli ar neierobežotiem ienākumiem portfelī ietilpstošo akciju vērtības pieaugšanas gadījumā un nepiedalīties iespējamos zaudējumos to vērtības krišanās gadījumā, jo tie tiks pilnībā kompensēti ar peļņu no put opciju cenas pieauguma. Faktiski, izmantojot apdrošināšanu ar put opciju palīdzību, investors pilnībā piedalās peļņā, bet viņa maksimālos zaudējumus ierobežo daži procenti (no opciju vērtības).

Sīkāk par hedžēšanu

Ņemot vērā investīciju īpatnību zināmas līdzības, Jūs, iespējams, interesē arī darba iespējas ar nākotnes darījumiem vai CFD.