Drukāt |
Atpakaļ
  "Vienas dienas" depozīts
"Vienas dienas" depozīts - tas ir īstermiņa noguldījums
„Vienas dienas” depozīts – tas ir īstermiņa noguldījums, kas dod iespēju izvietot savus naudas līdzekļus Bankā ar fiksētu likmi uz termiņu 1 diena – no tekošā datuma līdz nākamajai Bankas darba dienai. Noguldījumu nevar papildināt. Par procentu likmi un noguldījuma summu klients un Banka vienojas atsevišķā vienošanās.
Noguldījuma pamatnosacījumi:
  • Noguldījuma valūta – pēc vienošanās
  • Noguldījuma minimālā summa – pēc vienošanās
  • Noguldījuma termiņš – 1 darba diena
  • Fiksēta procentu likme pēc vienošanās
  • Procenti tiek izmaksāti noguldījuma termiņa beigās kopā ar pamatsummu
  • Noguldījumu nevar papildināt
  • Pirmstermiņa noguldījuma izņemšana netiek piedāvāta
Kā izvietot noguldījumu
Vienoties par procentu likmi, noguldījuma summu un valūtu ar bankas Dīlinga nodaļas darbinieku var pa tālruni (+371) 67041185.
Noformēt līgumu par noguldījumu izvietošanu ar atsevišķi atrunātiem nosacījumiem var jebkurā Bankas filiālē vai internetbankā e-Norvik, izvēloties sadaļu „Pakalpojumi” – „Izvietot depozītu”.
Kontaktinformācija
Konsultācijas pa tālruni (+371) 67 041 100
Norvik Banka ir Noguldījumu Garantiju fonda ngf dalībnieks, kas nozīmē, ka Jūsu Norvik Bankā noguldītie naudas līdzekļi tiek garantēti no valsts puses. Vairāk par noguldījumu garantijām varat uzzināt šeit.