Drukāt |
Atpakaļ

AS „NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” pensiju 2.līmeņa plānu pārvaldāmo aktīvu kopums pārsniedzis 13 miljonus latu.

01/07/2008 17:54
AS „NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” (NORVIK IPS) dibināta 1998.gada septembrī un ir viena no vecākajām ieguldījuma sabiedrībām Latvijā, kas gadu gaitā ir uzkrājusi būtisku investīciju pieredzi, sekmīgi pārvaldot ieguldījumu fondus. NORVIK IPS pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānus pārvalda jau no 2003. gada, kad likumdošana noteica privāto līdzekļu pārvaldītāju ienākšanu 2. pensiju līmeņa tirgū.

Uzņēmums piedāvā pilnu ieguldījumu plānu spektru – konservatīvo plānu DAUGAVA, sabalansēto plānu VENTA un aktīvo plānu GAUJA. Programmas savstarpēji atšķiras ar riska un ienesīguma pakāpi, katram no šiem plāniem ir sava, atšķirīga ieguldījumu politika.

Patlaban NORVIK IPS ir aptuveni 50 000* pensiju 2. līmeņa dalībnieku un pārvaldāmo aktīvu kopums š. g. 30.jūnijā ir pārsniedzis 13 miljonus latu. Sabiedrība joprojām darbojas ļoti veiksmīgi, to raksturo tas, ka plānu dalībnieku skaits pēdējo 6 mēnešu laikā ir palielinājies par 11,0 %, savukārt pārvaldāmais kopējais pensiju 2. līmeņa aktīvu apjoms šajā pašā laika posmā ir pieaudzis par 62.0 %

NORVIK BANKAS grupā esošās NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (IPS) pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāns Daugava pašlaik ir ienesīgākais konservatīvais plāns starp Latvijas tirgū piedāvātajiem konservatīvajiem plāniem– uz š.g. 30.jūniju Daugava ienesīgums kopš darbības sākuma bija 4,65%*. Tas ir viens no pieprasītākajiem NORVIK pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāniem.

NORVIK IPS speciālisti katru dienu seko līdzi un operatīvi reaģē uz izmaiņām starptautiskajos finanšu tirgos, lai nodrošinātu augstākos ienesīguma rezultātus saviem klientiem. Aktuālākā informācija, kā arī jaunākie plānu rādītāji ir pieejami NORVIK IPS mājas lapā www.fondi.norvik.lv. Sīkāka informācija ― pa tālruni 67011591, e-pastu fondi@norvik.lv, kā arī visās NORVIK BANKAS filiālēs.

* Datu avots: www.manapensija.lv 30.06.2008 Līdzšinējais ienesīgums negarantē tādu pašu nākotnē. Plānu darbības sākumi: NORVIK IPS ieguldījumu plāns "Gauja" 05.Nov.03 NORVIK IPS ieguldījumu plāns "Venta" 25.Nov.03; NORVIK IPS ieguldījumu plāns "Daugava" 07.Jan.03.

Pēdējās ziņas