Drukāt |
Atpakaļ

AS „NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” – jau gadu ir AS „NORVIK BANKA” grupā.

29/06/2007 11:07

Jau vairāk kā gadu AS „NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” (tālāk tekstā NORVIK IPS) veiksmīgi darbojas kā AS „NORVIK BANKA” meitas uzņēmums. Kopš 2006.gada maija NORVIK BANKA ir lielākais ieguldījumu sabiedrības akcionārs.

NORVIK IPS dibināta 1998.gada septembrī un ir viena no vecākajām ieguldījuma sabiedrībām Latvijā, kas gadu gaitā ir uzkrājusi būtisku investīciju pieredzi, sekmīgi pārvaldot ieguldījumu fondus. Par to liecina pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu ienesīguma rezultāti (kopš darbības sākuma) uz 31.05.2007*. Konservatīvo plānu grupā labus rezultātus uzrāda NORVIK IPS plāns Daugava (ienesīgums procentos gadā ir 4.34%), sabalansēto plānu grupā starp plāniem, kuri darbojas ilgāk par gadu arī līderpozīcijas ieņem NORVIK IPS plāns Venta ar 5.76% ienesīgumu gadā. Arī aktīvo plānu grupā augstu ienesīgumu gadā uzrāda NORVIK IPS plāns Gauja (6.61%).

Pēdējā gada laikā sabiedrība ir palielinājusi pamatkapitālu un pašlaik tas ir 755 tūkstoši latu.

Patlaban NORVIK IPS ir aptuveni 26 000* pensiju 2. līmeņa dalībnieku, pārvaldāmo aktīvu apjoms sasniedzis gandrīz 3,6 Milj. latu. Sabiedrība joprojām darbojas ļoti veiksmīgi, to raksturo tas, ka plānu dalībnieku skaits pēdējo 5 mēnešu laikā ir palielinājies par 44,0 %, savukārt pārvaldāmais kopējais pensiju 2. līmeņa aktīvu apjoms šajā pašā laika posmā ir pieaudzis par 36.0 %

Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotās informācijas 2007. gada 31.martā, valsts fondēto pensiju shēmas 2. līmenim bija pievienojies 922.4 tūkst. dalībnieku jeb 85.0% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, 58.0% no kuriem pievienojušies obligātā kārtā, bet 42.0%– pievienojušies brīvprātīgi.

* Datu avots: www.manapensija.lv 31.05.2007 Līdzšinējais ienesīgums negarantē tādu pašu nākotnē. Plānu darbības sākumi: NORVIK IPS ieguldījumu plāns "Gauja" 05.Nov.03 NORVIK IPS ieguldījumu plāns "Venta" 25.Nov.03; NORVIK IPS ieguldījumu plāns "Daugava" 07.Jan.03. A/S NORVIK IPS plānu Gauja un Venta līdzekļu turētājs ir AS Hansabanka; plāna Daugava turētājs AS Parex banka.

Liene Brunzete
Mārketinga, reklāmas un pakalpojumu
veicināšanas daļas vadītāja
67011591

Pēdējās ziņas