Drukāt |
Atpakaļ

Informācija par klientu anketēšanu

21/12/2016 15:56

Atgādinām Jums, ka atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem*, visām bankām ir jāstrādā, atbilstoši principam “Pazīsti savu klientu”.

Mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai likumu izpilde būtu maksimāli ērta mūsu klientiem, un vienmēr esam gatavi palīdzēt paši.

Norvik Banka turpina darbu pie klientu anketēšanas un aicina tos, kas to vēl nav izdarījis, - atjaunot bankai iepriekš iesniegto informāciju, aizpildot atjaunotās anketas. Klientu ērtībai dokumentus var aizpildīt ne tikai klientu apkalpošanas centros, bet arī attālinātās piekļuves kontiem sistēmā e-Norvik.

Anketu atjaunošana ir daļa no procesa, kura mērķis ir uzlabot sadarbību starp banku un klientu, un tas nodrošina veiksmīgas ilgtermiņa attiecības. Visa iegūtā informācija ir konfidenciāla. Saskaņā ar “Kredītiestāžu likuma” 61.pantu Norvik Banka garantē klientu personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu.

Vairāk informācijas Jūs varat saņemt Latvijas Komercbanku Asociācijas mājas lapā: http://www.lka.org.lv/lv/aktualitates/jaunumi/jaunumi/faktu-lapa-kaapeec-bankas-jautaa/

* “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” http://likumi.lv/doc.php?id=178987 un “Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm” http://likumi.lv/ta/id/278930-klientu-padzilinatas-izpetes-normativie-noteikumi-kreditiestadem-un-licencetam-maksajumu-un-elektroniskas-naudas-iestadem

Pēdējās ziņas