Drukāt |
Atpakaļ

Reģistrēts atvērtais alternatīvo ieguldījumu fonds “NORVIK CIS FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND”

15/08/2016 13:36

Ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes 19.07.2016 lēmumu ir reģistrēts AS "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" dibinātais atvērtais alternatīvais ieguldījumu fonds "NORVIK CIS FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN FUND" (turpmāk - Fonds).

Fonda mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem kapitāla pieaugumu, veidojot diferencētu parāda vērtspapīru, kuru emitenti ir reģistrēti NVS esošajās vai bijušajās valstīs, kā arī Attīstības valstīs, ieguldījumu portfeli.

Lai sasniegtu ieguldījumu mērķi, Fonds veiks ieguldījumus esošajās vai bijušajās NVS valstīs un Attīstības valstīs reģistrētu emitentu (komercsabiedrības, kredītiestādes, valdības, pašvaldības) parāda vērtspapīros, kā arī ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās, kuru ieguldījumu pamatmērķis ir ieguldījumi esošajās un bijušajās NVS valstīs kā arī attīstības valstīs reģistrētu emitentu parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos.

Fonda ieguldījumi tiks diversificēti pa nozarēm, valstīm un emitentiem, kas palīdzēs ierobežot Fonda vērtības svārstību risku.

Fonds ir reģistrēts Latvijā, un tas pilnībā atbilst Eiropas Savienības likumiem, direktīvām un regulām par alternatīvajiem ieguldījumu fondiem. Fonda darbību pārrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).

Pēdējās ziņas