Drukāt |
Atpakaļ

Norvik Banka gatava ieviest Pilsētnieka bankas kartes

20/04/2015 12:56

Atsaucoties vairāku pašvaldību iniciatīvai un aicinājumam, kas pērn tika izteikta Latvijas komercbankām, Norvik Banka ir veikusi nepieciešamos priekšdarbus, lai Latvijas pašvaldībās varētu ieviest tā saucamo Pilsētnieka bankas karti. Tā izmantojama gan braucieniem sabiedriskajā transportā, gan naudas izņemšanai no bankomāta un klasiskajiem norēķiniem veikalos vai internetā, gan arī izmantojama kā identifikācijas apliecība.

Norvik Banka ir pieteikusi šādu karti finanšu pakalpojumu uzņēmumā MasterCard, lai tehniski karti varētu emitēt. Norvik Banka ir arī izstrādājusi nepieciešamās procedūras kartes ieviešanai un darbībai un saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju karšu emisijai Latvijā.

Ņemot vērā, ka vairākas pašvaldības bija izrādījušas interesi par šādas kartes ieviešanu, Norvik Banka veic sarunas, lai vienotos par pašvaldību iedzīvotājiem piemērotāko risinājumu un piedāvājumu, kā arī paralēli veic sarunas ar transporta nozares uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti norēķinu sistēmas par savu pakalpojumu sniegšanu sakārtošanā.

“Mēs runājam ar Salaspils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes pašvaldībām, kurām ir liela interese par universālo Pilsētnieka karti. Jau ilgu laiku esam strādājuši pie tehniskiem priekšdarbiem kartes ieviešanai. Ceru, ka drīz varēsim pabeigt noslēdzošo posmu un iedzīvotāji varēs izmantot universālu risinājumu – vienu karti dažādām ikdienas vajadzībām,” norāda Igors Rozanovs, Norvik Bankas valdes loceklis.

Sakārto valsts piešķirto atvieglojumu administrēšanu sabiedriskajā transportā

Jaunā karte arī ļaus sakārtot un padarīt daudz efektīvāku to atvieglojumu administrēšanu un uzskaiti, kas pienākas cilvēkiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem (personas ar invaliditāti, pirmsskolas vecuma bērni, bērni bāreņi, politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, vispārējo izglītības iestāžu izglītojamie). Kartes priekšrocība – iespējams vienlaicīgi veikt personas identifikāciju un apmaksu par braucienu. Valsts šobrīd kompensē pārvadātājiem nesaņemtos ieņēmumus par šo cilvēku pārvadāšanu, un atvieglojumu administrēšanas mehānisma uzlabošana ir gan valsts interesēs (precīza uzskaite nozīmē līdzekļu ekonomiju), gan pārvadātāju interesēs (precīza uzskaite, maksājumu administrēšana ir pārvadātājiem neraksturīga funkcija), gan sabiedriskā transporta lietotāju interesēs (universāla karte, kas izmantojama kā pilnvērtīga bankas karte).

Ņemot vērā virkni izaicinājumu šo kompensāciju administrēšanas uzlabošanai, valdība šā gada 31.martā ir pieņēmusi atbilstošus Ministru kabineta noteikumus, kas padara minēto administrēšanas mehānismu daudz efektīvāku un brīvas konkurences apstākļos iesaista tajā komercbankas, jo esošā atvieglojumu uzskaites kārtība nenodrošina skaidru un precīzu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu un uzskaiti.

Šā gada 31.martā valdības pieņemtie „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” nosaka, ka mainīsies līdzšinējais braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanas mehānisms, kad tiek finansēts pakalpojumu ņēmējs, tai skaitā nosakot, ka:

 • norēķinu līdzeklis ir maksāšanas līdzeklis, kas ir saistīts ar Latvijā reģistrētā bankā vai ārvalstu banku filiālē Latvijā atvērtu personas norēķinu kontu un tas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu prasībām;
 • personas ar invaliditāti, bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki iegādājas biļeti tarifa apmērā braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī, apmaksas brīdī izmantojot valsts budžetā Satiksmes ministrijai šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus;
 • personai, kurai ir tiesības uz atvieglojumiem, maksāšanas līdzeklī varēs nebūt līdzekļi, taču šis maksāšanas līdzeklis būs derīgs, lai izmantotu bez maksas sabiedrisko transportu. Personas kontā nav nepieciešami līdzekļi, lai atvieglojums tiktu piemērots;
 • apmaksu bezskaidras naudas veidā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam par šajos noteikumos minētajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem vienas darba dienas laikā veic norēķinu iestāde;
 • pasažieriem sabiedriskā transporta pakalpojuma apmaksai jāizmanto norēķinu līdzeklis. Šo noteikumu 2.5. un 2.6.apakšpunktā minēto pasažieru kategoriju personām sabiedriskā transporta pakalpojuma apmaksai jāizmanto norēķinu līdzeklis gadījumā, ja pasažiera dzīvesvietas novada pašvaldība izmanto kompensācijas aprēķināšanai pasažiera elektronisku identifikāciju transportlīdzeklī;
 • tiks nodrošināta noteikumos minētajām personām norēķinu līdzekļa bezmaksas izgatavošana, izsniegšana un lietošana sabiedriskā transporta pakalpojumu apmaksai;
 • pārvadātājs nodrošina norēķinu līdzekļu pieņemšanu.

Norvik Banka pašlaik veic pārrunas arī ar vairākiem pašvaldībās strādājošajiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, lai vienotos par kartes darbības nosacījumiem. No pārvadātāju puses ir saņemts atbalsts jaunā mehānisma ieviešanai, jo pēc Latvijas Pasažieru Pārvadātāju asociācijas ekspertu aprēķiniem, zaudējumos nepamatoti izmaksātās kompensācijas par pasažieriem, kuri saņem valsts garantētos atvieglojumos maršrutu tīkla maršrutos, gadā veido līdz pat 5 miljoniem eiro, jeb 30% no visām t.s. „nulles” biļetēm.

Valdība ir noteikusi pārejas periodu līdz 2017. gadam, lai norēķinu iestādes un pakalpojuma sniedzēji gan no valsts, gan uzņēmēju puses spētu veikt attiecināmos pasākumus, lai iesaistītos atvieglojumu administrēšanas sistēmā.

Kas ir Pilsētnieka bankas karte?

 • Pilsētnieka bankas karte ir pilnvērtīga, universāla MasterCard Debit maksājumu karte, ko banka izdod sadarbībā ar pašvaldībām. Šāda veida karte ir jaunums Latvijas tirgū.
 • Karte ir piesaistīta atsevišķam kartes kontam. Tā ir universāla – var lietot gan kā parastu bankas karti, gan arī, lai saņemtu savas valsts un pašvaldības piešķirtos atvieglojumus braucieniem sabiedriskajā transportā, skolā vai citur.
 • Ar Pilsētnieka bankas karti ir iespējams veikt t.s. bezkontakta darījumus, proti, iepērkoties nevajadzēs ievadīt PIN-kodu, darījums notiek, pieskaroties ar karti bankas karšu pieņemšanas iekārtai.
 • Pilsētnieka bankas karte ļauj pašvaldībai apvienot skolēna apliecību vai iedzīvotāja karti ar parasto bankas karti, līdz ar to karte pašvaldībai kalpo arī kā identifikācijas apliecība.
 • Karti noformē klients, tā tiek izsniegta pēc pašvaldības pieprasījuma bankai. Karte var tikt izsniegta sadarbībā ar pašvaldību. Kartei ir ar attiecīgo pašvaldību saskaņots individuālais dizains.
 • Ja klientam ir piešķirti atvieglojumi no pašvaldības puses, klientam, norēķinoties par konkrēto pakalpojumu, kontā ir nepieciešama tikai līdzfinansējuma summa, proti, klientam nav nepieciešamas papildu darbības, jo atvieglojums tiek pārskaitīts automātiski un vienlaicīgi ar konkrētā pakalpojuma apmaksu, bez papildu dokumentu iesniegšanas.

Ar Pilsētnieka bankas karti ir iespējams:

 • Norēķināties par precēm un pakalpojumiem gan tirdzniecības vietās, gan internetā;
 • Saņemt skaidru naudu bankomātos;
 • Iemaksāt skaidru naudu bankas filiālēs un norēķinu grupās, kā arī veikt pārskaitījumu uz kartes kontu no jebkuras bankas vai saņemt ikmēneša ienākumus kartes kontā;
 • Izmantot SMS-banku un internetbanku savu naudas līdzekļu ērtākai pārvaldīšanai;
 • Saņemt valsts un pašvaldības piešķirtos atvieglojumus. Atvieglojumi tiek piemēroti automātiski un vienlaicīgi, norēķinoties ar Pilsētnieka bankas karti par pašvaldības pakalpojumiem tirdzniecības vietās, kas aprīkotas ar bankas karšu pieņemšanas iekārtām, piemēram, par braucienu sabiedriskajā transportā vai apmaksājot pusdienas mācību iestādē.

Pēdējās ziņas