Tarifi

1
 
Izvēlaties klienta tipu
Privātpersonām
Uzņēmumiem
2
 
Izvēlaties pakalpojumu kategoriju
Konti un kase
Klienta komplekti
Maksājumi
Norēķinu kartes
Depozītu likmes
Kreditēšana
Attālinātie pakalpojumi
Tirdzniecības finansēšana
Tirdzniecība un investīcijas
Seifi
Citi pakalpojumi
3
 
Izvēlaties pakalpojumu
Norēķinu konti
Bezskaidra zelta norēķinu konts
Operācijas ar skaidru naudu
Automātiskā konta papildināšana
Darījuma konts
Norēķinu konti
Operācijas ar skaidro naudu
Automātiskā konta papildināšana
Bankas konts senioriem
Komplekts Ikdienai
Norvik Premium
Norvik Prime
Zelta komplekts
Uzņēmēja komplekts
Maksājumi bankas ietvaros
Maksājumi Eiro
Starptautiskie maksājumi
Automātiskā rēķinu apmaksa
Regulārie maksājumi
Žiro maksājumi
Maksājumi bankas ietvaros
Maksājumi Eiro
Starptautiskie maksājumi
Automātiskā rēķinu apmaksa
Regulārie maksājumi
Papildu komplekti pārskaitījumu veikšanai
Elkor kredītkarte
Norēķinu kartes
VIVA kredītkarte
Pilsētnieka bankas karte
Dāvanu karte
Procentu likmes norēķinu karšu kredītiem
Limiti skaidrās naudas izņemšanai
Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas
Valstis ar ierobežotu norēķinu karšu izmantošanu
Mastercard® Business
Uzņēmuma darbinieku algas kartes
Procentu likmes norēķinu karšu kredītiem
Limiti skaidrās naudas izņemšanai
Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas
Valstis ar ierobežotu norēķinu karšu izmantošanu
Depozītu likmes
Depozītu likmes
Patēriņa kredīti
Izsniegtie hipotekārie kredīti
Juridiskā palīdzība
Izsniegtie aizdevumi pret nekustamā īpašuma ķīlu
Krediti uzņēmumiem
e-Norvik
Norvik Vision
SMS-banka
e-Norvik
Norvik Vision
SMS-banka
Akreditīvs
Inkaso
Garantijas
Darījuma konts
Vērtspapīru un finanšu instrumentu konti
Operācijas ar finanšu instrumentiem
Elektroniskās tirdzniecības sistēmas
Vērtspapīru un finanšu instrumentu konti
Operācijas ar finanšu instrumentiem
Elektroniskās tirdzniecības sistēmas
Seifi
Seifi
Citi pakalpojumi
Citi pakalpojumi