Tarifi

1
 
Izvēlaties klienta tipu
Privātpersonām
Uzņēmumiem
2
 
Izvēlaties pakalpojumu kategoriju
Konti un kase
Klienta komplekti
Maksājumi
Norēķinu kartes
Depozītu likmes
Kreditēšana
Attālinātie pakalpojumi
Tirdzniecības finansēšana
Tirdzniecība un investīcijas
Seifi
Citi pakalpojumi
3
 
Izvēlaties pakalpojumu
Norēķinu konti
Bezskaidra zelta norēķinu konts
Operācijas ar skaidru naudu
Automātiskā konta papildināšana
Darījuma konts
Norēķinu konti
Bezskaidra zelta norēķinu konts
Operācijas ar skaidro naudu
Automātiskā konta papildināšana
Norvik Universal
Norvik Unlimited
Norvik Premium
Norvik Prime
Uzņēmēja komplekts
Maksājumi bankas ietvaros
Maksājumi Eiro
Starptautiskie maksājumi
Automātiskā rēķinu apmaksa
Regulārie maksājumi
Žiro maksājumi
Maksājumi bankas ietvaros
Maksājumi Eiro
Starptautiskie maksājumi
Automātiskā rēķinu apmaksa
Regulārie maksājumi
Žiro maksājumi
Komplekti pārskaitījumu veikšanai
Elkor kredītkarte
Norēķinu kartes
VIVA kredītkarte
Pilsētnieka bankas karte
Dāvanu karte
Procentu likmes norēķinu karšu kredītiem
Limiti skaidrās naudas izņēmšanai
Priority Pass
Cirrus karte
Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas
Valstis ar ierobežotu norēķinu karšu izmantošanu
Norēķinu kartes
Uzņēmuma darbinieku algas kartes
Procentu likmes norēķinu karšu kredītiem
Limiti skaidrās naudas izņēmšanai
Cirrus karte
Priority Pass
Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas
Valstis ar ierobežotu norēķinu karšu izmantošanu
Depozītu likmes
Depozītu likmes
Patēriņa kredīti
Izsniegtie hipotekārie kredīti
Juridiskā palīdzība
Izsniegtie aizdevumi pret nekustamā īpašuma ķīlu
Krediti uzņēmumiem
e-Norvik
Norvik Vision
SMS-banka
e-Norvik
Norvik Vision
SMS-banka
Akreditīvs
Inkaso
Garantijas
Darījuma konts
Vērtspapīru un finanšu instrumentu konti
Operācijas ar finanšu instrumentiem
Elektroniskās tirdzniecības sistēmas
Vērtspapīru un finanšu instrumentu konti
Operācijas ar finanšu instrumentiem
Elektroniskās tirdzniecības sistēmas
Seifi
Seifi
Citi pakalpojumi
Citi pakalpojumi