Drukāt |
Atpakaļ
Daudzdzīvokļu mājas renovācija - gudrs lēmums mājas labiekārtošanai
Norvik Banka piedāvā iespēju saņemt kredītu daudzdzīvokļu māju remontam, renovācijai un ēkas siltināšanai, jumtu remontam, energoefektivitātes uzlabošanai un citiem darbiem, kas palielinās īpašuma vērtību, samazinās izdevumus par apkuri, kā arī uzlabos dzīves kvalitāti mājas iedzīvotājiem.
Kredīts paredzēts juridiskām personām – namu apsaimniekotājiem, dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai dzīvokļu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai, tāpēc katram dzīvokļa īpašniekam nebūs nepieciešams ieķīlāt savu dzīvokli par labu Bankai vai jākļūst par galvotāju. Kā kredīta nodrošinājums būs ikmēneša maksājumi par nama apsaimniekošanu.
Kredīts tiek piešķirts sākot no 5 000 līdz 200 000 EUR. Aizdevuma valūta – EUR. Termiņš - līdz 10 gadiem.
Ieguvumi pēc renovācijas:
 • sakārtots mājoklis, kuru ir vieglāk uzturēt un pārvaldīt;
 • nekustamā īpašuma vērtības pieaugums;
 • samazināts neplānotu izdevumu risks par pēkšņiem remontdarbiem;
 • uzlabots ēkas vizuālais izskats;
 • daudzdzīvokļu mājas ekspluatācijas laika pieaugums un citi.
Dzīvokļu īpašnieku ieguvumi pēc renovācijas:
 • paaugstināts komforta līmenis, sakopta dzīves vide;
 • siltāki, mājīgāki dzīvokļi;
 • samazināti izdevumi par apkuri;
 • augstāka nekustamā īpašuma vērtība un citi.
Iespējamie kredīta izmantošanas mērķi:
 • jumta remonts un (vai) nomaiņa;
 • ēkas ārsienu siltināšana;
 • pagraba siltināšana;
 • logu un (vai) durvju nomaiņa un (vai) remonts;
 • komunikāciju un (vai) siltumtīklu remonts un (vai) nomaiņa;
 • kāpņu telpu remonts;
 • cauruļvadu siltumizolācija u.c.
Nodrošinājums:
1. Pamata nodrošinājums:
 • prasījumu tiesību pret debitoriem komercķīla (SIA vai AS gadījumā) vai cesija (DzĪKS, DzĪB gadījumā);
 • nākotnes naudas plūsma - dzīvokļu īpašnieku laikā veiktie ikmēneša maksājumi par renovējamās/remontējamās mājas apsaimniekošanu Norvik Bankas norēķinu kontā.
2. Papildu nodrošinājums:
 • SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" garantija;
 • debitoru saistību izpildes apdrošināšana;
 • trešo personu galvojums (LR rezidenti – juridiskās vai fiziskās personas);
 • depozīts 1-3 ikmēneša kredīta maksājumu apmērā.
Galvenās prasības:
 • Ne mazāk kā 85% no renovējamās vai remontējamās daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem pēdējo 12 mēnešu laikā nav kavējuši maksājumus par konkrēta nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem;
 • Ne vairāk kā 20% no renovējamajā vai remontējamajā daudzdzīvokļu mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem ir apgrūtināti ar aizliegumiem par labu trešajām personām un ķīlas tiesībām;
 • 75% no daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem piekrīt renovācijas/remonta veikšanai, kā arī aizņēmuma saņemšanai un, ja nepieciešams, apsaimniekošanas maksas palielināšanai.
Iesniedzamie dokumenti:
1. Aizņēmēja juridiskie dokumenti:
 • reģistrācijas apliecība;
 • uzņēmuma statūti;
 • īpašnieku pases kopijas.
2. Aizņēmēja finanšu dokumenti:
 • VID izziņa par nodokļu nomaksu (ne vecākā par 1 mēnesi);
 • bilances:
  • Pēdējā gada finanšu atskaite ar VID atzīmi (ar atšifrējumu);
  • Operatīvā bilance par aktuālo periodu (ar atšifrējumu);
  • Operatīvais peļņas vai zaudējumu aprēķins par aktuālo periodu (ar atšifrējumu);
3. Informācija par renovējamo/remontējamo māju (t.sk. energoaudita rezultāti, darbu apraksts, tāme, utt.);
4. Parakstīts dzīvokļu īpašnieku sapulces protokols vai aptaujas lapa par renovāciju un kredīta saņemšanu;
5. Citi dokumenti pēc bankas pieprasījuma.
Katrs kredīta pieteikums tiek izskatīts individuāli.
Saņemt konsultācijas daudzdzīvokļu mājas renovācijas kredītam vai iesniegt kredīta pieprasījumu Jūs varat jebkurā Norvik Bankas filiālē.
Papildus informācijai zvaniet (+371) 67041100.