REPO darījumu noteikumi

Piedāvājam finansēšanas iespējas ar REPO darījumiem1 emitentiem (valsts vai korporatīvas obligācijas) no:

  • Eiropas Savienības, izņemot Grieķiju, pēc pieprasījuma - Spānija, Itālija, Portugāle
  • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), izņemot Čīli, Meksiku, Argentīnu un Turciju, pēc pieprasījuma - Spānija, Itālija, Portugāle
  • Krievija, Kazahstāna, Azerbaidžāna, pēc pieprasījuma - Baltkrievija

Emisijas un darījumu valūtas: EUR, USD.

Minimālais obligāciju emisijas apjoms: 50 milj. bāzes valūtā.

Valsts obligācijas ar šādu reitingu: Obligācijas atlikušais dzēšanas termiņš (gados)**
Reitings2 1-5 5-10 >10*
Haircut3 Margin Call4 Close Out5 Haircut Margin Call Close Out Haircut Margin Call Close Out
A- un augstāk 7% 5% 3% 8% 6% 4% 10% 7% 4%
No BBB- līdz BBB+ 15% 10% 7% 20% 15% 10% 25% 20% 15%
No BB- līdz BB+ 20% 15% 10% 25% 20% 15% 30% 25% 20%
B+/B 30% 25% 15% 35% 30% 25% 40% 35% 30%
B- 40% 30% 20% 45% 35% 30% 50% 40% 35%

* Beztermiņa vērtspapīrus - pēc pieprasījuma.
** Vērtspapīri ar atlikušo termiņu vairāk virs 20 gadiem - pēc pieprasījuma.

Korporatīvās obligācijas ar šādu reitingu: Obligācijas atlikušais dzēšanas termiņš (gados)**
Reitings2 1-5 5-10 >10*
Haircut3 Margin Call4 Close Out5 Haircut Margin Call Close Out Haircut Margin Call Close Out
A- un augstāk 10% 7% 5% 10% 7% 5% 15% 10% 7%
No BBB- līdz BBB+ 25% 20% 15% 25% 20% 15% 30% 25% 20%
No BB- līdz BB+ 30% 20% 15% 35% 25% 20% 35% 25% 20%
B+/B 40% 30% 20% 40% 30% 25% 45% 35% 30%
B- 45% 35% 30% 50% 40% 35% 55% 45% 40%

* Beztermiņa un subordinētie vērtspapīri - pēc pieprasījuma.
** Vērtspapīri ar dzēšanas termiņu virs 20 gadiem (ieskaitot beztermiņa) – pēc pieprasījuma.
*** Izņemot vērtspapīrus kas tiek iekļauti sankciju saraksta.
Tabulā nenorādītajām obligācijām vai obligācijām bez reitinga likme tiek noteikta pēc vienošanās ar Banku.

1 Zemāk norādītie dati ir indikatīvi, un Bankai ir tiesības vienpusējā kārtībā mainīt finansēšanas noteikumus jebkuram finanšu instrumentam, norādot tos atsevišķā paziņojumā klientam, kā arī atteikt klientam REPO darījuma slēgšanā bez iemeslu paskaidrošanas.

2 Pēc Standard & Poor’s reitingiem vai citu reitinga aģentūru attiecīgajiem reitingiem.

3 3 Marža jeb starpība starp obligācijas reālo tirgus vērtību un aizņēmuma summu, sasniedzot kuru klientam ir jāiemaksā papildu līdzekļi vai jāslēdz REPO darījums priekšlaicīgi.

4 Kritiska robeža starp obligācijas tirgus vērtību un piešķirto aizņēmuma summu.

5 Procentuālā attiecība starp obligācijas tirgus vērtību un piešķirto aizņēmuma summu, sasniedzot kuru REPO darījums tiek pārtraukts.

Procentu likmes Reverse Repo darījumiem

Reverse Repo darījumu procentu likmes ir atkarīgas no ieguldīto klienta līdzekļu kopējā apjoma un vērtspapīru reitinga.

Reitings2 Likmes ieguldījumiem līdz 100 000 USD Likmes ieguldījumiem no 100 000 USD līdz 500 000 USD Likmes ieguldījumiem virs 500 000 USD
Obligācijas
A- un augstāk 1.50% + Libor 1.25% + Libor 1.00% + Libor
No BB- līdz A- 3.00% + Libor 2.75% + Libor 2.50% + Libor
No B- līdz ВВ- 3.50% + Libor 3.25% + Libor 3.00% + Libor
Akcijas
6.00% + Libor 5.00% + Libor 4.00% + Libor

Papildu informāciju Jūs varat saņemt, sazinoties ar NORVIK Bankas Brokeru nodaļu pa tālruni +37167011561 vai e-pastu broker@norvik.eu.