Drukāt |
Atpakaļ

Par ierobežojumiem izejošajiem maksājumiem Moldovas Republikā

Ar šo informējam, ka sakarā ar Norvik Bankas korespondentbanku maksājumu veikšanas politiku tiek ieviesti ierobežojumi maksājumiem Moldovas Republikā.

Ar 01.10.2015 izejošie maksājumi jebkurā valūtā Moldovas Republikas bankās, kas adresēti saņēmējiem – uzņēmumiem, kas reģistrēti samazinātās vai atvieglotās nodokļu aplikšanas zonās (ārzonās), netiks izpildīti.

Savukārt maksājumi, kas adresēti saņēmējiem – uzņēmumiem, kas nav reģistrēti samazinātās vai atvieglotās nodokļu aplikšanas zonās (ārzonās), un kuru konti ir atvērti EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca un ProCredit Bank Moldovas Republikā, – tiks izpildīti parastā kārtībā, bez ierobežojumiem.

Lai nodrošinātu Jūsu biznesa netraucētu darbību, iesakām Jums pārrunāt ar Jūsu kontrahentiem jautājumus, kas saistīti ar viņu kontu atvēršanu norādītajās Moldovas bankās.

Ja rodas kādi jautājumi, lūgums griezties pie Jūsu klientu menedžera.