Drošs darbs internetbankā

Drošs darbs internetbankā ir abpusēji atbildīgs, no vienas puses – Norvik Banka, no otras – internetbankas lietotājs.

Tāpat kā Norvik Banka rūpējās par savu klientu drošību, uzlabojot sakaru kanālus un īstenojot to uzraudzību, tā arī lietotājam ir jārūpējas par sava datora vai mobilās ierīces drošību, un, jāievēro finanšu drošības noteikumus, strādājot internetbankā.

Visaugstāko drošības līmeni var sasniegt tikai darbojoties kopā!

Uzmanību! Banka nekad nelūgs paziņot internetbankas autorizācijas datus pa e-pastu, tālruni vai jebkādā citādā veidā. Nevienam neatklājiet internetbankas paroli, identificēšanas rīku kodus. Gadījumā, ja jūsu kodu karte, kodu kalkulators, mobilā ierīce (SMS-pin autorizēšana) kļuvuši pieejami citām personām un jums ir aizdomas par drošības apdraudējumu, nekavējoties ziņojiet bankas drošības dienestam (+371) 6704 1100.