Drukāt |
Atpakaļ

Operācijas ar skaidru naudu

Pakalpojumu veids Tarifs
1. Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa skaidrā naudā uz pašvaldības kontu Norvik Bankā (Pašvaldību saraksts):
- senioriem (kuriem kontā Norvik Bankā tiek ieskaitīta pensija) 0.50 EUR
- pārējiem 1.20 EUR
2. Skaidras naudas iemaksa savā norēķinu / krājkontā / karšu kontā*
- USD, EUR 1 EUR (iemaksājot līdz 5000 EUR/USD dienā)
0.1% no summas (iemaksājot vairāk par 5000 EUR/USD dienā)
- CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB 0,5% no summas (min. 1,50 EUR)
2.1. Skaidras naudas iemaksa cita klienta krājkontā, depozītu, norēķinu vai karšu kontā Norvik Bankā
- USD, EUR 2,50 EUR (iemaksājot līdz 5000 EUR/USD dienā)
0.2% no summas (iemaksājot vairāk par 5000 EUR/USD dienā)
- CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB 0,6% no summas (min. 2,50 EUR)
- skaidras naudas iemaksa “Bērnu slimnīcas fonda” (reģ.Nr. 40008057120) norēķinu kontā Norvik Bankā (konta Nr. LV73LATB0002210084526) bez maksas
2.2. Monētu (EUR) apstrāde iemaksai norēķinu/ karšu kontā, valūtas maiņai, pārskaitījumiem, komunāliem maksājumiem vai izmaksai no konta
- līdz 50 monētām bezmaksas
- par katru nākamo iemaksu (līdz 50 monētām) 1 EUR
3. Skaidras naudas izmaksa no konta
- EUR1 - līdz 10 000 dienā - 0,2% no summas (min. 2.50 EUR)
- virs 10 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu** - 0,2% no summas
- virs 10 000 dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši klientu apkalpošanas centra / norēķinu grupas iespējām) - 0,5% no summas
- USD1 - līdz 15 000 dienā - 0,5% no summas (min. 5 USD)
- virs 15 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu2 - 0,5% no summas (min. 5 USD)
- virs 15 000 dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši filiāles / norēķinu grupas iespējām) - 1% no summas
- CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB1 - līdz summai, kas ir ekvivalenta 10 000 EUR dienā - 0,5% no summas (min. 5 EUR)
- virs summas, kas ir ekvivalenta 10 000 EUR dienā ar iepriekšējo pieteikšanu2 - 0,5% no summas (min. 5 EUR)
- virs summas, kas ir ekvivalenta 10 000 EUR dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši filiāles / norēķinu grupas iespējām) - 1% no summas
4. Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta
4.1. Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta
4.2. Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta pims depozīta līguma termiņa beigām saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta, kā arī tiek ieturēts līgumsods par pirmstermiņa līguma izbeigšanu
5. Skaidras naudas izmaksa no krājkonta
5.1. Brīdinot Norvik Banka 7 kalendārās dienas pirms izmaksas saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta
5.2. Neievērojot 7 kalendāro dienu brīdinājuma termiņu saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta, kā arī tiek ieturēts līgumsods par izmaksu bez iepriekšēja brīdinājuma
6. Skaidras naudas maksājumi un pārskaitījumi
- komunālie maksājumi (Norvik Bankā un citā bankā Latvijā) 1,20 EUR
- pārskaitījums skaidrā naudā par labu ADB “Gjensidige” Latvijas filiālei, veicot apdrošināšanas prēmijas maksājumu, ja apdrošināšana iegādāta Norvik Bankā bezmaksas
- EUR pārskaitījumi uz citu banku Latvijā un EEZ ietvaros 1% no summas (min. 4 EUR)
- nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa skaidrā naudā uz pašvaldības kontu citā bankā 1% no summas (min. 4 EUR)
- ārvalstu valūtas pārskaitījumi citās bankās atkarīgi no valūtas
7. Netīru, bojātu banknošu, līdz 2004.g. apgrozībā izlaistu 50 GBP banknošu vai no 1974. līdz 1990.gadam apgrozībā izlaistu ASV dolāru banknošu pieņemšana 5% no summas
8. Naudas apmaiņa mainot nominālu
- EUR banknošu apmaiņa pret cita nomināla banknotēm 0,5% (min. 1,50 EUR)
- ārzemju valūtas banknošu apmaiņa pret cita nomināla banknotēm 0,5% (min. 1,50 EUR)
9. Maksa par valūtas maiņu (konvertāciju) saskaņā ar Norvik Bankas kursu
9.1. operācijām par summu līdz 3000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā) 1 EUR
9.2. operācijām par summu virs 3000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā) 0.1% no summas, max 5 EUR
10. Skaidras naudas izmaksas elektroniskā pieteikuma apstrāde 1 EUR

* Konta atvēršanas dienā skaidrās naudas iemaksa norēķinu vai karšu kontā ir bez maksas.

** Ārzemju valūtu monētas nepieņem un neizmaksā.

1Izmaksa no konta (pēc depozīta slēgšanas) - bezmaksas, ja izmaksa tiek veikta pēc depozīta līguma termiņa, kas bija garāks par 3 mēnešiem, beigām ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā.
2Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 14:00 jebkurā bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai internetbanku e-Norvik. Veicot skaidras naudas pieprasījumu, banka ieturēs Tarifos noteikto komisijas maksu 50% apmērā, savukārt, atlikusī komisijas maksa tiks ieturēta skaidras naudas saņemšanas brīdī.
Gadījumā, ja pieteiktā nauda summa netiek izņemta vai tiek izņemta mazāka summa, samaksātā komisija netiks atmaksāta.
Pakalpojumu veids Tarifs
1. Skaidras naudas iemaksa
1.1. Skaidras naudas iemaksa savā norēķinu /krājkontā/ karšu kontā***
- EUR (līdz 7 500 EUR dienā) 1 EUR
- EUR (virs 7 500 EUR dienā) 5 EUR + 0,1% no summas virs 7 500 EUR
- USD (līdz 10 000 USD dienā) 1 EUR
- USD (virs 10 000 USD dienā) 5 EUR + 0,2% no summas virs 10 000 USD
- CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB 0,50 EUR + 0,5% no summas
1.2. Skaidras naudas iemaksa cita klienta krājkontā, depozītu, norēķinu vai karšu kontā Norvik Bankā
- EUR (līdz 7 500 EUR dienā) 1,50 EUR
- EUR (virs 7 500 EUR dienā) 5 EUR + 0,1% no summas virs 7 500 EUR
- USD (līdz 10 000 USD dienā) 1,50 EUR
- USD (virs 10 000 USD dienā) 5 EUR + 0,2% no summas virs 10 000 USD
- CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB 1 EUR + 0,5% no summas
- skaidras naudas iemaksa “Bērnu slimnīcas fonda” (reģ.Nr. 40008057120) norēķinu kontā Norvik Bankā (konta Nr. LV73LATB0002210084526) bez maksas
1.3. Monētu (EUR) apstrāde iemaksai norekinu/ karšu konta, valutas mainai, parskaitijumiem, komunaliem maksajumiem vai izmaksai no konta
- līdz 20 monētām bezmaksas
- par katru nākamo iemaksu (līdz 50 monētām) 1 EUR
2. Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta
- EUR1 - līdz 10 000 dienā - 0,2% no summas (min. 3 EUR)
- virs 10 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu2 - 0,2% no summas
- virs 10 000 dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši klientu apkalpošanas centra / norēķinu grupas iespējām) - 0,5% no summas
- USD1 - līdz 15 000 dienā - 0,5% no summas (min. 5 USD)
- virs 15 000 dienā ar iepriekšējo pieteikšanu2 - 0,5% no summas (min. 5 USD)
- virs 15 000 dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši filiāles / norēķinu grupas iespējām) - 1% no summas
- CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB - līdz summai, kas ir ekvivalenta 10 000 EUR dienā - 0,5% no summas (min. 5 EUR)
- virs summas, kas ir ekvivalenta 10 000 EUR dienā ar iepriekšējo pieteikšanu2 - 0,5% no summas (min. 5 EUR)
- virs summas, kas ir ekvivalenta 10 000 EUR dienā bez iepriekšējas pieteikšanas (atbilstoši filiāles / norēķinu grupas iespējām) - 1% no summas
3. Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta
3.1. Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta
3.2. Skaidras naudas izmaksa no depozīta konta pims depozīta līguma termiņa beigām saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta, kā arī tiek ieturēts līgumsods par pirmstermiņa līguma izbeigšanu
4. Skaidras naudas izmaksa no krājkonta saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta
4.1. Brīdinot Norvik Banka 7 kalendārās dienas pirms izmaksas saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta
4.2. Neievērojot 7 kalendāro dienu brīdinājuma termiņu saskaņā ar p.2 - Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta, kā arī tiek ieturēts līgumsods par izmaksu bez iepriekšēja brīdinājuma
5. Skaidras naudas izmaksa no norēķinu karšu konta
5.1. Izmaksa neizmantojot Norvik Banka norēķinu karti saskaņā ar norēķinu karšu apkalpošanas tarifiem
5.2. Izmaksa no Norvik Banka norēķinu kartēm izmantojot POS-terminālu saskaņā ar norēķinu karšu apkalpošanas tarifiem
5.5. Izmaksa no citu banku norēķinu kartēm (USD, EUR) 2% no summas
6. Skaidras naudas maksājumi un pārskaitījumi
- EUR pārskaitījumi uz citu banku Latvijā un EEZ ietvaros 1% no summas (min. 4 EUR)
- ārvalstu valūtas pārskaitījumi citās bankās atkarīgi no valūtas
7. Netīru, bojātu banknošu, līdz 2004.g. apgrozībā izlaistu 50 GBP banknošu vai no 1974. līdz 1990.gadam apgrozībā izlaistu ASV dolāru banknošu pieņemšana 5% no summas
8. Naudas apmaiņa mainot nominālu
- EUR banknošu apmaiņa pret cita nomināla banknotēm 0,5% (min. 1,50 EUR)
- ārzemju valūtas banknošu apmaiņa pret cita nomināla banknotēm 0,5% (min. 1,50 EUR)
9. Maksa par valūtas maiņu (konvertāciju) saskaņā ar Norvik Bankas kursu 0.1% summas, min 1 EUR, max. 10 EUR
10. Skaidras naudas izmaksas elektroniskā pieteikuma apstrāde 1 EUR

* Konta atvēršanas dienā skaidras naudas iemaksa norēķinu vai karšu kontā ir bezmaksas

Ārzemju valūtu monētas nepieņem un neizmaksā

Šie tarifi tiek piemēroti arī komersantiem, individuālā darba veicējiem un individuāli praktizējošām personām

1Senioriem, pabalsta saņēmējiem un algas kartes īpašniekiem līdz 1000 EUR ekvivalentam dienā - bezmaksas.
2Naudas summas virs USD 15 000 vai EUR 10 000 vai tā ekvivalents citās valūtās (izņemot USD) jāpiesaka vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 14:00 jebkurā bankas klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot Kontaktu centru vai internetbanku e-Norvik. Veicot skaidras naudas pieprasījumu, banka ieturēs Tarifos noteikto komisijas maksu 50% apmērā, savukārt, atlikusī komisijas maksa tiks ieturēta skaidras naudas saņemšanas brīdī.
Gadījumā, ja pieteiktā nauda summa netiek izņemta vai tiek izņemta mazāka summa, samaksātā komisija netiks atmaksāta.