Drukāt |
Atpakaļ

Maksājumi eiro

Maksājumi EUR (EEZ ietvaros)

Lai par maksājuma izpildi netiktu ieturēta papildus komisija, jāievēro šādi nosacījumi: komisiju maksā saņēmējs (SHA), saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā, saņēmēja bankai jābūt norādītam SWIFT/BIC kodam.

Pakalpojuma veids Tarifs
Standarta pārvedums
Izpildes laiks: pieņemšanas dienā (T), ja uzdevums saņemts līdz 13:00 (Latvijas laiks),
vai nākošajā bankas dienā (T+1), ja maksājuma saņemts pēc 13:00 (Latvijas laiks)
− sistēmā e-Norvik
EUR 0.36
− klientu apkalpošanas vietā
EUR 2.50
Ekspress pārvedums (tiek veikts ārpuskārtas)
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 16:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (T)
− sistēmā e-Norvik
EUR 14.00
− klientu apkalpošanas vietā
EUR 18.00

Maksājumi EUR (ārpus EEZ)

Pakalpojuma veids komisijas maksu sedz saņēmējs (SHA) 1 komisijas maksu sedz maksātājs (OUR) 1
Standarta pārvedums
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: nākošajā bankas dienā (Т+1)
− sistēmā e-Norvik
EUR 12.00 EUR 21.00
− klientu apkalpošanas vietā
EUR 13.00 EUR 22.00
Steidzamais pārvedums
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)
− sistēmā e-Norvik
EUR 16.00 EUR 26.00
− klientu apkalpošanas vietā
EUR 17.00 EUR 27.00
Ekspress pārvedums (tiek veikts ārpuskārtas)
Maksājuma iesniegšanas laiks: līdz 16:00 (Latvijas laiks)
Izpildes laiks: maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т)
− sistēmā e-Norvik
EUR 22.00 EUR 35.00
− klientu apkalpošanas vietā
EUR 23.00 EUR 36.00

1 Starpniekbankai un saņēmējbankai ir tiesības piemērot papildus komisiju. Papildus komisija tiek ieturēta no maksājuma summas, ja komisiju sedz saņēmējs (SHA), vai pēc starpniekbankas un saņēmējbankas pieprasījuma no klienta konta, ja komisiju sedz maksātājs (OUR)

Papildus pakalpojumi

Pakalpojumu veids Komisija
1. Pārskaitījuma EUR valūtā EEZ ietvaros atsaukšana, rekvizītu maiņa vai meklēšana 10 EUR
2. Pārskaitījuma ārvalstu valūtā uz citu banku Latvijā atsaukšana, rekvizītu maiņa vai meklēšana 15 EUR + faktiskas izmaksas
3. Pārskaitījuma ārvalstu valūtā uz citu banku ārzemēs vai pārskaitījuma EUR valūtā ārpus EEZ ietvariem atsaukšana, rekvizītu maiņa vai meklēšana 40 EUR + faktiskas izmaksas
4. Pārskaitījuma NVS valūtā atsaukšana, rekvizītu maiņa vai meklēšana 20 EUR + faktiskas izmaksas
5. Ienākošo līdzekļu, kas nav paredzēti klientu pārskaitījumiem, ieskaitīšana Norvik Bankas kor. kontos 15 EUR
6. Ienākošā pārskaitījuma atgriešana 20 EUR + faktiskas izmaksas
7. Pārskaitījuma bankas ietvaros nestandarta izmeklēšana 15 EUR + faktiskas izmaksas
8. Ienākoša pārskaitījuma rekvizītu noskaidrošana (maksa tiks ieturēta naudas līdzekļu ieskaitīšanas brīdī klienta kontā) 15 EUR + faktiskas izmaksas
9. Komisija par maksājuma atbilstības riska pārbaudi
Maksa tiek ieturēta par neplānotu padziļinātu ienākošo/ izejošo pārskaitījumu maksātāju vai saņēmēju izpēti, tajā skaitā par informācijas sagatavošanu
un apkopošanu pēc pārskaitījuma izpildes procesā iesaistīto dalībnieku pieprasījuma: korespondentbankas, saņēmējbankas vai starpniekbankas.
50 EUR

Maksājumi eiro valūtā EEZ ietvaros

Komisijas veids: SHA
Saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā
Saņēmēja bankām jābūt norādīts SWIFT/BIC kods. Pretējā gadījumā saņēmēja banka un starpniekbanka var ieturēt papildus komisijas.
Eiropas Ekonomikas zonas valstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un 28 ES valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Pārveduma tips Norvik Bankas komisijas
Standarta pārvedums EUR (papīra veidā):
- tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (T), ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 13:00 (Latvijas laiks)
- tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas (T+1), ja maksājuma uzdevums saņemts pēc 13:00 (Latvijas laiks)
3.00 EUR
Standarta pārvedums EUR citā bankā (elektroniskā veidā):
- tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (T), ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 13:00 (Latvijas laiks)
- tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas (T+1), ja maksājuma uzdevums saņemts pēc 13:00 (Latvijas laiks)
0,36 EUR
Ekspress EUR pārvedums citā bankā
(tiek veikts ārpuskārtas, maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (T), ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 16:00 (Latvijas laiks))
- e-Norvik 12 EUR
- klientu apkalpošanas vietā 18 EUR

Maksājumi eiro valūtā ārpus EEZ

Pārveduma veids Vieta Komisijas izdevumus sedz Norvik Bankas komisija Iespējamā papildkomisija
Standarta pārvedums tiek veikts nākošajā bankas dienā pēc maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienas bankā (Т+1) Internetbankā Saņēmējs 12 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 21 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Klientu apkalpošanas vietā Saņēmējs 13 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 22 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 18:00 (Latvijas laiks)
Steidzamais pārvedums tiek veikts maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Internetbankā Saņēmējs 16 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 26 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Klientu apkalpošanas vietā Saņēmējs 17 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 27 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 12:00 (Latvijas laiks)
Ekspress pārvedums tiek veikts ārpuskārtas, maksājuma uzdevuma pieņemšanas dienā (Т) Internetbankā Saņēmējs 28 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 35 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Klientu apkalpošanas vietā Saņēmējs 29 EUR Starpniekbankas ietur no pārveduma summas
Maksātājs 36 EUR* Tiek ieturēta no klienta konta pēc starpniekbankas pieprasījuma
Izpildes laiks ir spēkā, ja maksājuma uzdevums saņemts līdz 16:00 (Latvijas laiks)

* Iespējamas papildkomisijas pārvedumiem gadījumā, ja korespondentbankas komisijas sedz maksātājs

Papildus pakalpojumi

Pakalpojumu veids Komisija
1. Maksājuma jebkurā valūtā bankas ietvaros, uz citām bankām Latvijā meklēšana vai atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana, vai izmainīšana, rekvizītu maiņa 20.00 EUR + faktiskās izmaksas
2. Maksājuma jebkurā valūtā uz citām bankām ārpus Latvijas meklēšana vai atsaukuma pieprasījuma nosūtīšana, vai izmainīšana, rekvizītu maiņa 60.00 EUR + faktiskās izmaksas
3. Ienākošo līdzekļu, kas nav paredzēti klientu pārskaitījumiem, ieskaitīšana Norvik Bankas kor. kontos 15 EUR
4. Ienākošā pārskaitījuma atgriešana 20 EUR + faktiskas izmaksas
5. Ienākoša pārskaitījuma rekvizītu noskaidrošana (maksa tiks ieturēta naudas līdzekļu ieskaitīšanas brīdī klienta kontā) 15 EUR + faktiskas izmaksas
6. Komisija par maksājuma atbilstības riska pārbaudi
Maksa tiek ieturēta par neplānotu padziļinātu ienākošo/ izejošo pārskaitījumu maksātāju vai saņēmēju izpēti, tajā skaitā par informācijas sagatavošanu
un apkopošanu pēc pārskaitījuma izpildes procesā iesaistīto dalībnieku pieprasījuma: korespondentbankas, saņēmējbankas vai starpniekbankas.
100 EUR