Drukāt |
Atpakaļ
Dzīvības termiņapdrošināšana
Izveidojiet materiālo aizsardzību savai ģimenei!
Norvik Banka, sadarbībā ar Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāli, piedāvā risinājumu Jūsu ģimenes finanšu drošībai: dzīvības termiņapdrošināšanu.
Dzīvības termiņapdrošināšana ir klasisks dzīvības apdrošināšanas veids. Tā ir personas dzīvības apdrošināšana uz noteiktu termiņu. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, iestājoties apdrošinātās personas nāvei vecuma, neparedzētas slimības vai nelaimes gadījuma rezultātā. Dzīvības termiņapdrošināšana dod iespēju garantēt savai ģimenei materiālu aizsardzību apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī.
Šis apdrošināšanas veids ir īpaši piemērots, ja:
  • Jūs rūpējieties par savu ģimeni;
  • Jums ir kredītsaistības;
  • esat ģimenes vienīgais apgādnieks.
Jūsu ērtībai, piedāvājam 3 līmeņu apdrošināšanas programmas:
Programma Apdrošinājuma
summa,
EUR
Apdrošināšanas
prēmija
gadā, EUR
1. 300 7.50
2. 800 21.00
3. 1500 39.50
Atlīdzības pieteikšanas kārtība
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, labuma guvējs iesniedz apdrošinātājam šādus dokumentus:
  • pieteikumu Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai,
  • labuma guvēja pases vai cita atzīta personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu,
  • apdrošinātā miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu,
  • apdrošināšanas līgumu.
Vairāk par piedāvājuma nosacījumiem uzzināsiet, zvanot uz bankas informatīvo tālruni 67041100, vai rakstot uz welcome@norvik.eu.
Ja rodas jautājumi par atlīdzības pieteikšanu, informāciju varat saņemt, zvanot apdrošinātājam Compensa Life pa tālruni 67606936.
Vairāk par produktu „Dzīvības termiņapdrošināšana” un tā piedāvātajām iespējām uzzināsiet mūsu sadarbības partnera Compensa Life interneta vietnē.